Articles


A. GÜROL, İ. SARPÜN, H. YALIM
57Co RADYOİZOTOPU ÜRETİMİ İÇİN BAZI ALFA GİRİŞLİ REAKSİYONLARIN UYARILMA FONKSİYONLARININ İNCELENMESİ, Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B - Teorik Bilimler, (2020)
A. GÜMÜŞ, H. YALIM
The Relationship between Soil Gas Radon Concentration Level and the Distance of Sampling Point to Akşehir Fault Zone, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2019)
H. YALIM, A. GÜMÜŞ, R. ÜNAL
Correlation between Soil Gas Radon Concentrations and Terrestrial Radioactivity (U-238 and Th-232) in Afyonkarahisar, ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi, (2019)
H. YALIM, A. GÜMÜŞ, R. ÜNAL
Determination of Indoor Radon Concentration and Effective Dose Equivalent at Workplaces of Afyonkarahisar Province, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2018)
H. YALIM, N. BALÇIN, İ. SARPÜN
Investigation of Excitation Functions of Copper Radioisotopes Used in Nuclear Medicine with TALYS Code, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2017)
M. ALTINTAŞ, U. AKÇAALAN, R. ÜNAL, H. YALIM, B. ORUNCAK
197Au Çekirdeği İçin(γ,n) Tesir Kesitlerinin Reaksiyon Sınırının Altında ve Üstünde Hesaplanması, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2014)
H. SALMAN, U. AKÇAALAN, R. ÜNAL, H. YALIM, B. ORUNCAK
Zr, I, Pr, Au and Pb Photoneutron Reaction Cross Sections, Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, (2014)