Articles


S. Sevim, M. KIZIL
AN ALTERNATIVE METHOD IN DETOXIFICATION OF FOOD CARCINOGENES: PROBIOTICS, Food and Health, (2019)
D. PEKTAŞ, Ç. KIZILÖZ, E. AKINCI DEMİRTAŞ
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Çocuk Gelişimi Öğrencileri Tarafından Gerçekleştirilen Uygulamalara İlişkin Bir Değerlendirme, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2017)
P. POLAT, M. TENGİLLİMOĞLU METİN, M. Kızıl
Efficiency of Immunonutrition in Surgical Cancer Patients, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2016)
H. OĞUZ
Aşamalı Tümce Geliştirme Uygulamalarının Otizmli Çocukların Cümle Gelişimine Etkisi: Vaka Çalışması, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
K. KIZILIRMAK, Ö. ERSOY
İlkokul Birinci Sınıfa Devam Eden Çocukların Annelerinin Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ankara Örneklemi), Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
N. KORAN
Öğretmenlere Yönelik Çocuk Hakları ve Hak İhlalleri Eğitiminin Değerlendirilmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
K. ÖZEN
Özel Öğrenme Güçlüğü Tanısı Almış 7-9 Yaş Çocukların Geliştirdikleri Zihin Kuramı Yeteneklerinin Sağlıklı Gelişim Gösteren Grup ile Karşılaştırılması, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
K. ASLAN
Özgül Öğrenme Güçlüğünün Erken Dönem Belirtileri ve Erken Müdahale Uygulamalarına Dair Derleme, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
O. URAL, G. GÜVEN, T. SEZER, K. AZKESKİN, E. YILMAZ
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bağlanma Biçimleri ile Sosyal Yetkinlik ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
E. AKŞİN, H. TUNÇELİ
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının "Tehlike" Kavramına İlişkin Görüşleri, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
S. ÖZKAN
Okul Öncesi Dönemde Çocukta Ölüm Kavramı ve Yas Döneminde Öğretmen Yaklaşımı, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
Ş. DURSUN, M. BIÇAKÇI
Bir-Üç Yaş Arası Bebeğe Sahip Annelerin Annelik Becerilerinde Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
N. Kuru, N. Kuru, B. Akman
Düşük Sosyo-Ekonomik Seviyedeki 4-8 Yaş Grubundaki Çocuklara ve Ailelerine Verilen Ağız ve Diş Sağlığı Eğitiminin Aileler Üzerindeki Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
R. MADAN, D. TEKİN
"0-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Takipleri" Programı, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
G. ACAR, A. DEMİR, D. GÖRMEZ, İ. KESER
Aile ve Çocuk Suçluluğu İlişkisi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
B. ARSLAN, K. BULDUKOĞLU
Çocukla Terapötik Görüşmenin Hemşirelik Sürecine Göre İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
H. AKÇA, S. HIDIROĞLU, M. KARAVUŞ, D. SAVE, P. AY
Bir Aile Sağlığı Merkezi'ne Başvuran Annelerin Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi-Niteliksel Bir Çalışma, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
İ. SUCAKLI, A. ŞAHİNÖZ, Y. YILMAZER, S. AKKUŞ
Sağlık Sisteminde Erken Müdahale: Vaka Sunumu, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
H. DİLSİZ, D. MAĞDEN
Öğretmenlerin Çocuk İstismar ve İhmali Konusunda Bilgi ve Risk Tanıma Düzeylerinin Tespit Edilmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
G. DEĞİRMENCİ, S. KARAHİSAR
Erken Müdahale Programlarında Aile Merkezli Uygulamalara Örnek Bir Model: National Early Intervention Longitudinal Study (NEILS), ABD), Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
S. KARAHİSAR, G. DEĞİRMENCİ
Erken Müdahalede Doğal Çevre, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
A. IŞIK, F. TURAN
Normal Gelişim Gösteren ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Duygu Düzenleme, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
A. MEMİŞOĞLU, Z. ERTEKİN, D. TAŞFİLİZ
Şiddete Tanıklık Etmiş Çocukların Sosyal ve Dil Gelişimleri ile Ebeveynlerine Yönelik Müdahale Programı: Koza Projesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
P. BAYHAN, E. TAŞTEKİN
Avrupa'da Erken Müdahale Modelleri, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
N. TEMİZ, B. AKMAN
Erken Çocukluk Döneminde Erken Müdahale Konusunda Bilim İnsanlarının Bilgi, Tanımlama ve Rolleri ile İlgili Değerlendirmeleri, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
P. ÜLKER, Ö. KAHRAMAN, Ş. CEYLAN
Sağlık Personelinin Erken Müdahale Konusunda Annelerle Yaptıkları Çalışmalara İlişkin Değerlendirmeleri, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
F. KILINÇ, N. ARAL
Erken Müdahale İçin Bir Model: Anne Çocuk Etkileşim Programı, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
A. ÖZYÜREK, H. GÜMÜŞ, M. ÖZBATAK
İlkokul ve Ortaokullarda Risk Göstergeleri ve Müdahale Yaklaşımlarının İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
M. GÖLCÜK, Ş. OKUR, S. BERUMENT
Düşük Sosyoekonomik Düzeydeki Çocukların Alıcı Dil ve Hikaye Anlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Kitap Okuma Müdahale Programı, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
F. AKDAĞ
Çocukta Beyin Gelişimi ve Erken Müdahale, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
A. DOĞAN, N. BAYKOÇ
Hastanede Çocuk Gelişimi Birimi'ne Yönlendirilen Çocukların Değerlendirilmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
N. PEKÇAĞLIYAN, İ. Bütün, T. TALAŞ, Ş. ÖZSÜLLÜ
İletişime Dayalı Çok Yönlü Etkileşim Programı (İDÇEP), Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
E. ÇOPUR, N. ULUTAŞDEMİR, H. BALSAK
Çocuk ve Suç, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
D. PEKTAŞ, S. KANGAL
Okul Öncesi Dönem Resimli Çocuk Kitaplarındaki Dil Sanatlarının İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
Ş. CENGİZ, M. GÖNEN
Kitap Okumanın Sistematik Değerlendirilmesi (KOSD) Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması Çalışmaları, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
B. SEYHAN, G. AKDUMAN
Ulusal Yasalar ve Yönetmelikler ile Uluslararası Sözleşmeler Açısından Engelli Çocukların Eğitim Hakkı, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
D. TEKİN, R. MADAN
"Biz Engel Tanımayız" Projesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
U. KAYA
Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Tanılanmasında Tanı Ölçütlerinin Tarihsel Gelişim ve Değişimi. (1907 Yılı Tanı Ölçütleri ile 2013 Yılı DSM-5 Tanı Ölçütlerinin Karşılaştırılması), Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
Ö. KAR, F. TOROS
Aile İçi Şiddet ve Çocuk İstismarı Olgularında Sanat Terapisi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
M. YAŞAR, B. ŞENOL
Öğretmen Adaylarının Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Tutumlarının İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
B. BERKMEN, Z. OKRAY
Çocuk İstismarı Ölçeği'nin Türkçe'ye Çevirisi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
B. BERKMEN, Z. OKRAY
Çocuk İstismarı Ölçeği'nin Türkçe'ye Çevirisi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
T. ERGİN
Görsel Okuma Programının Okul Öncesi Dönem Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
H. DOĞAN, S. KOÇYİĞİT
Beş-On Dört Yaşlar Arası Çocuklarda Temel Korunum Becerilerinin İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
G. ÇANKAYA, H. ERGİN
Çocukların Oyunlara Göre Empati ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
Ö. BOZKURT
Gelişim Takibi Esaslı Bilinçli Oyun Yaklaşımı:Babyplay Babyplay Gelişim Takibi Esaslı Bilinçli Oyun Merkezi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
A. KÖYCEKAŞ, A. KÖYCEKAŞ
Oyuncakların Son Kullanma Tarihi Yoktur, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
A. ÇETİN, A. ÖZYÜREK
Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Bir Erken Müdahale Modeli: Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
E. UZUN, E. BÜTÜN
Roman Çocukların Okula Devamsızlık Nedenleri ve Bu Durumun Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
N. TAŞKIN, R. SAK, İ. ŞAHİN SAK
Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazma Öğretimi: Öğretmen Görüşleri, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
A. KANDIR, D. TÜRKOĞLU
MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı'nın Müzikal Becerilerin Gelişimi Yönünden Değerlendirilmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
S. AKKUŞ, Y. YILMAZER, A. ŞAHİNÖZ, İ. SUCAKLI
3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
O. KELEŞ
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
S. ANTEPLİ, Y. YILDIZ
Okul Öncesinde Gelişimsel Ölçeklerin Yansımaları, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
N. EVİRGEN, E. KAYHAN, G. ERDEN
Gesell Gelişim Figürleri'nin Anasınıfı Çocuklarında Güvenirliğine Yönelik Bir Ön Çalışma, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
Ö. KAHRAMAN, N. KARADAYI
Engelli Kardeşe Sahip Olan Çocukların Engelli Kardeşleriyle Deneyimlerine İlişkin Görüşleri, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
F. ÜNSAL, B. ŞAHAN
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının "Engelli" Kavramına İlişkin Görüşleri, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
R. ZEMBAT, Z. KILIÇ, E. ÜNLÜER, A. ÇOBANOĞLU, H. USBAŞ, M. BARDAK
Çocuğun Beslenme Alışkanlığını Kazanmasında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yeri, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
A. DOĞAN, N. BAYKOÇ
Türkiye'de Bulunan Üniversitelerin Lisans Programlarının Çocuk Gelişimi Açısından İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
M. KUMRU, Z. DEMİRTAŞ
İşletmelerde Beceri Eğitimine (Staja) Giden Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Staja İlişkin Görüşleri, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
R. ZEMBAT, H. TUNÇELİ, E. AKŞİN
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının "Okul Yöneticisi" Kavramına İlişkin Algılarına Yönelik Metafor Çalışması, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
T. DOĞAROĞLU, S. BAPOĞLU DÜMENCİ
Sınıflarında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi ve Erken Müdahale Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
M. YUMUŞ, N. METİN
Kaynaştırma Sınıflarında Davranış Problemlerinin Nedenleri ve Baş Etme Yöntemleri, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
N. METİN, B. ŞENOL, M. YUMUŞ
Okul Öncesi Eğitim Sınıflarına Kaynaştırılan Otistik Çocukların Sosyometrik Statülerinin İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
C. ÇİÇEKLER, D. PİRPİR
48-72 Aylar Arasında Çocuğu Bulunan Annelerin Çocuk Yetiştirme Davranışları ile Çocukların Benlik Kavramlarının İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
M. SAĞLAM, A. ULUTAŞ, Z. ÇALIŞKAN
Bebeklik Döneminde Çocuk Hakları, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
M. KILIÇGÜN
Çocuk Haklarına Yönelik Ebeveyn Tutumları ile Ebeveynlik Rolleri Arasında İlişki, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
N. KAYA, S. BİLGİN
Çankırı İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Ebe ve Hemşirelerdeİş Doyumu Düzeyi Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
F. TAHTA, K. TAHTA, S. DERNEK
Çocukların Yakınlarının Ölüm Kavramlarını Algılama Üzerine Kurdukları Sistemler ve Oyunlar, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
R. SANİ
Doğum Ağrısına Kültürel Yaklaşım, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
Ö. VERGİLİ, B. OKTAŞ, E. KOÇULU
Engelli Çocuğun Bağımsızlık Düzeyinin Kendisine Bakım Verenler Üzerindeki Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Açısından Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
N. ULUTAŞDEMİR, M. DOKUR, N. BAYRAKTAR, H. BOSTANOĞLU, E. ÇOPUR, İ. ÇOLAKFAKIOĞLU
Gaziantep'te Özel Bir Fabrikada İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Değerlendirilmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
N. GEMLİK, R. ÇATAR, Y. MANİOĞLU
Geert Hofstede'in Örgüt Kültürü Modeline Göre Sağlık Meslek Gruplarının İncelenmesi ve Kamu Özel Hastanelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
F. YILMAZ, H. YARDIMCI
Beden Kütle İndeksinin İnfertilite Üzerine Etkisi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
C. ARSLAN, D. TARAKCI, E. ATILGAN, F. MUTLUAY, C. ALGUN, A. YILDIZ
Serebral Palsi Tanılı Skolyozlu Hastada Solunum Fizyoterapisinin Fonksiyonel Kapasiteye Etkisi: Oldu Sunumu, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
K. SEYHAN, M. GÜNEL
Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Erken Dönem Kliniksel Denge Değerlendirme Sonuçlarının İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
Ö. VERGİLİ, B. OKTAŞ
Total Diz Artroplastisi Sonrası Postoperatif Erken Dönemde Kinezyo Bantlama Tedavisi Alan Hastalarda Postoperatif Üçüncü Aydaki Fonksiyonel Performansın Değerlendirilmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
S. VURUR, D. TARAKCI, A. YILDIZ, F. KARANTAY, C. ALGUN
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğrencilerinde Bel Ağrısının Değerlendirilmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
Ö. VERGİLİ, B. OKTAŞ
Sekonder Lenfödem Tedavisinde Kinezyo Bantlama Tedavisinin Yeri, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
P. HARMANCI
Dünya'daki ve Türkiye'deki İntihar Vakalarının Sosyodemografik Özellikler Açısından İncelenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
A. AKSAN, A. ÇERÇİ, İ. PAZARBAŞI, D. GÜMÜŞ
Ankara İlinde İkamet Eden 19-65 Yaş Arası Yetişkin Bireylerde Süt Tüketim Tercihlerinin ve Bu Tercihlere Yönelim Nedenlerinin Belirlenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
A. ÇERÇİ, A. AKSAN, D. GÜMÜŞ, İ. PAZARBAŞI
19-65 Yaş Arası Yetişkin Bireylerin Diyet Ürün Tüketim Durumlarının Belirlenmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
İ. PAZARBAŞI, D. GÜMÜŞ, A. ÇERÇİ, A. ÇAKMAK
Ankara'da İkamet Eden 19-65 Yaş Arası Bireylerin Besin Seçimlerinde Zenginleştirmenin Besin Eğilimlerinin Saptanmasına Yönelik Çalışma, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
E. ATILGA, D. TARAKÇI, A. YILDIZ, F. MUTLUAY, C. ALGUN
Klinik Pilates Eğitimi Alan Fizyoterapi Öğrencilerinin Vücut Farkındalığı ve Esnekliğin Değerlendirilmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
D. AYRIBAŞ, R. İZGİ, M. ÜNAL, İ. KUMRAL
İzmit Yöresinde Sıtma Mücadelesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)
E. YILDIRIM, A. YILDIZ, F. MUTLUAY, C. ALGUN
Engelli Bireylerde Sigara Kullanımının Değerlendirilmesi, Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (2015)