Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-4785 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Afyon Kocatepe University |


2018 yılında yayın hayatına başlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi (AKİD)Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal hakemli akademik bir elektronik dergidir.

AKİD, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) araştırma makalesi, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları, yayımlamak suretiyle kamuoyu ile paylaşmayı ve bahsi geçen alanların bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-4785 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image


2018 yılında yayın hayatına başlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi (AKİD)Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal hakemli akademik bir elektronik dergidir.

AKİD, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) araştırma makalesi, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları, yayımlamak suretiyle kamuoyu ile paylaşmayı ve bahsi geçen alanların bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.