Editörler/ Editors/ Pедакторы

                                 

      

Ayşe Gül Demir Yılmaz-Turkey

                (Baş Editör)

                                  


Doç. Dr. Seadet Shikhiyeva- Azerbaijan

Doç.Dr. Minara Aliyeva Çınar-Turkey

Prof. Dr. Alfina Sibgatullina-Russia

Prof. Dr. Juliboy Eltazarov-Uzbekhistan

Prof. Dr. Ozan Yılmaz-Turkey

         ( Dil ve Edebiyat Alan Editörleri)

                                   

           

Prof. Dr.Yusuf Kılıç-Turkey

      (Eskiçağ Tarihi ve Dilleri  Alan Editörü)                                                       


Prof. Dr. Namık Musali-Turkey

Dr.Öğrt.Üyesi.Abdurrahim Tufantoz-Turkey

      ( Ortaçağ Tarihi Alan Editörleri)

                                             

                                            


Prof. Dr. Mithat Aydın-Turkey

     (Yeni Çağ Tarihi Alan Editörü)
 Prof. Dr. Peter Golden-Usa

 Prof. Dr. Yagub Mahmudov-Azerbaijan 

 Dr.Öğrt. Üyesi. Emin Kırkıl- Turkey

    (Genel Türk Tarihi Alan Editörleri)

 


 Dr. Öğrtim Üyesi. Süleyman Tüzün-Turkey

 Prof. Dr. Ercan Haytoğlu-Turkey 

 Doç. Dr. İrade Memmedova-Azerbaijan

         (20.yy Tarihi Alan Editörleri) Dr. Halil İbrahim Demir-Turkey

     (İktisadi Bilimler Alan Editörü)