Journal of The İslamic Sciens Faculty of Batman University
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2548-0073 | e-ISSN 2619-9114 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Batman University |
- Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından fakülte bünyesinde Haziran ve Aralık ayı olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan akademik bir dergidir.

- Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

- Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça, Farsça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayımlanır. 

Journal of The İslamic Sciens Faculty of Batman University

ISSN 2548-0073 | e-ISSN 2619-9114 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Batman University |
Cover Image
- Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından fakülte bünyesinde Haziran ve Aralık ayı olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan akademik bir dergidir.

- Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

- Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça, Farsça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayımlanır. 

Batman Üniversitesi