Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2651-4044 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Bursa Uludağ University | http://www.uludag.edu.tr/ziraatdergi


Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University, formerly known as Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, is a refereed, academic, scientific, international journal published twice a year, in June and December. Garden plants, plant protection, bioenergy, bio system engineering, genetics, natural resources, food science and technology, animal husbandry, landscaping, ornamental plants and nature conservation, aquaculture, agricultural economics, agricultural machinery, agricultural biotechnology, agricultural structures and irrigation, field crops, soil science and plant nutrition, soilless culture, are the general topics of the journal. Research articles are primarily included in the journal and a limited number of reviews are accepted. Articles submitted must be original and written in Turkish or English. The submitted articles should be unpublished elsewhere. The submitted articles should not be published anywhere else. However, abstract only articles previously published in a congress or symposium may be submitted as full text.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2651-4044 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Bursa Uludağ University | http://www.uludag.edu.tr/ziraatdergi
Cover Image


Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University, formerly known as Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, is a refereed, academic, scientific, international journal published twice a year, in June and December. Garden plants, plant protection, bioenergy, bio system engineering, genetics, natural resources, food science and technology, animal husbandry, landscaping, ornamental plants and nature conservation, aquaculture, agricultural economics, agricultural machinery, agricultural biotechnology, agricultural structures and irrigation, field crops, soil science and plant nutrition, soilless culture, are the general topics of the journal. Research articles are primarily included in the journal and a limited number of reviews are accepted. Articles submitted must be original and written in Turkish or English. The submitted articles should be unpublished elsewhere. The submitted articles should not be published anywhere else. However, abstract only articles previously published in a congress or symposium may be submitted as full text.

Volume 34 - Issue 1 - Jun 1, 2020
 1. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi için Arazi Değerlendirmesi Çalışması; Samsun-Kavak İlçesinde Örnek Bir Çalışma
  Pages 1 - 17
  Arif AYDIN , Orhan DENGİZ
 2. Bazı Esansiyel Yağların Yonca Kuru Otunun İn Vitro Sindirilebilirliği, Rumen Fermantasyonu ve Metan Gazı Üretimi Üzerine Etkileri
  Pages 19 - 35
  Barışcan CURABAY , İsmail FİLYA , Önder CANBOLAT
 3. Otomatik Bir Pamuk Seyreltme Makinasının Performans Denemeleri
  Pages 37 - 51
  Taner AKBAŞ , Cengiz ÖZARSLAN
 4. Nano-ozon solüsyon formülasyonun kuru kayısılarda zararlı Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae)’in biyolojik aktivitelerine etkisi
  Pages 53 - 70
  Pınar BALTA , Nabi Alper KUMRAL , Ahmet Ümit SABANCI
 5. Ülkemizdeki Buğday Standardına Göre Aynı Kategoride Yer Alan Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Reolojik Özelliklerinin Belirlenerek Hububat Alım Kriterleriyle Uyumluluğunun İncelenmesi
  Pages 71 - 92
  Gökhan ÇELİKER , Halef DİZLEK
 6. Eskişehir Ekolojik Koşullarında Farklı Hasat Zamanlarının Limon Kekiğinin (Thymus citriodorus L.) Verim Ve Kalitesi Üzerine Etkisi
  Pages 93 - 105
  Nimet KATAR , Duran KATAR
 7. Bursa İli Gürsu İlçesi Armut Bahçelerindeki Potansiyel Mikro Bitki Besin Elementi Eksiklikleri
  Pages 107 - 118
  Huriye YAVUZ , Seda CANSIZER , Murat Ali TURAN
 8. Burdur İlindeki 65 Yaş Üzeri Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları
  Pages 119 - 133
  Deniz SAY ŞAHİN , Zeliha Fulden SARAÇ
 9. Bilgisayarlı Görme Esaslı Değişken Oranlı Bir Alev Makinası İçin Görüntü Alma Sisteminin Optimizasyonu
  Pages 135 - 147
  Ferhat KURTULMUŞ , Kadir Tayfun SEFİL , Kübra KARGACI , Selçuk ARSLAN
 10. Sürekli ve Kesikli Mikrodalga Yöntemleri Kullanılarak Kurutulan Elmanın Renk Değişim Analizi
  Pages 149 - 165
  Ahmet POLAT , Ferhat KURTULMUŞ , Nazmi İZLİ
 11. Regional Energy Production with Small Wind Turbines with Concentrator Systems in Nort-West Turkey
  Pages 167 - 184
  Tuğba BİÇEN , Ali VARDAR
 12. Keles Yöresi Kiraz Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Toprak, Yaprak ve Meyve Analizleri ile Değerlendirilmesi
  Pages 185 - 200
  Hakan ÇELİK , Goncagül URHAN
 13. Sulama Suyu Bor Kapsamları ile Kırmızı Biber Bitkisinin Verim ve Kalite Karakteristikleri Arasındaki İlişkiler
  Pages 201 - 212
  Ahmet TURHAN , Hayrettin KUŞÇU
 14. Flow Sitometri ve Bitki Islahı
  Pages 213 - 223
  Fatih DEMİREL , Barış EREN , Serap DEMİREL , Aybüke EROL
 15. Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Türkiye İş Kurumu Odaklı Yönetim Modeli
  Pages 225 - 236
  Süleyman KARAMAN , Yavuz TAŞÇIOĞLU
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1301-3165 2636-8595 1982-2018
Indexes and Platforms