Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2651-4044 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Bursa Uludağ University | http://www.uludag.edu.tr/ziraatdergi


Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University, formerly known as Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, is a refereed, academic, scientific, international journal published twice a year, in June and December. Garden plants, plant protection, bioenergy, bio system engineering, genetics, natural resources, food science and technology, animal husbandry, landscaping, ornamental plants and nature conservation, aquaculture, agricultural economics, agricultural machinery, agricultural biotechnology, agricultural structures and irrigation, field crops, soil science and plant nutrition, soilless culture, are the general topics of the journal. Research articles are primarily included in the journal and a limited number of reviews are accepted. Articles submitted must be original and written in Turkish or English. The submitted articles should be unpublished elsewhere. The submitted articles should not be published anywhere else. However, abstract only articles previously published in a congress or symposium may be submitted as full text.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2651-4044 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Bursa Uludağ University | http://www.uludag.edu.tr/ziraatdergi
Cover Image


Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University, formerly known as Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, is a refereed, academic, scientific, international journal published twice a year, in June and December. Garden plants, plant protection, bioenergy, bio system engineering, genetics, natural resources, food science and technology, animal husbandry, landscaping, ornamental plants and nature conservation, aquaculture, agricultural economics, agricultural machinery, agricultural biotechnology, agricultural structures and irrigation, field crops, soil science and plant nutrition, soilless culture, are the general topics of the journal. Research articles are primarily included in the journal and a limited number of reviews are accepted. Articles submitted must be original and written in Turkish or English. The submitted articles should be unpublished elsewhere. The submitted articles should not be published anywhere else. However, abstract only articles previously published in a congress or symposium may be submitted as full text.

I. INTERNATIONAL ORNAMENTAL PLANTS CONGRESS, 9 - 11 October 2019, Bursa, TURKEY Last Issue
Volume 34 - Issue Özel Sayı - Sep 30, 2020
 1. Determination of Some Toxic Element (Cr, Cd, Cu and Pb) Levels in Cumin and Cinnamon Aromatic Plants Frequently Used as Foodstuff
  Pages 1 - 8
  Hacer Sibel KARAPINAR , Fevzi KILIÇEL
 2. Süs Bitkilerinin Gelişim Parametreleri Üzerine Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakterilerin Etkisi
  Pages 9 - 20
  İşik SEZEN , Elif AKPINAR KÜLEKÇİ
 3. Acer sempervirens’in Görsel ve Morfolojik Özellikleri ve Bu Özelliklere Ekolojik Faktörlerin Etkileri
  Pages 21 - 44
  Selma KÖSA , Osman KARAGÜZEL
 4. Güney Anadolu Bölgesinde Bulunan Bazı Doğal Lupinus varius L. Popülasyonlarının Morfolojik Özellikleri
  Pages 45 - 54
  Ayşe DURAK , Osman KARAGÜZEL
 5. Farklı Su Stresi Düzeylerinde Siklamenin Fizyolojik ve Morfolojik Özelliklerindeki Değişimin Belirlenmesi
  Pages 55 - 70
  Kürşad DEMİREL , Gülizar Rumeyse ÇATIKKAŞ , Beyza KESEBİR , Gökhan ÇAMOĞLU , Hakan NAR
 6. İskenderun (Hatay) Kenti Ev Bahçelerinde Kullanılan Bitkisel Materyalin Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları Açısından Sağlayabileceği Katkılar
  Pages 71 - 86
  Elif BOZDOĞAN SERT , Gülay TOKGÖZ , Nilüfer YOLCU
 7. Yetiştirme Ortamlarının Celtis australis L. (Çitlembik) Genotiplerinin Çıkış Özelliklerine Etkileri
  Pages 87 - 98
  Ayşe DURAK , Osman KARAGÜZEL
 8. Ankara Kenti Açık Yeşil Alanlarında Kullanılan Meyve Türlerinin Belirlenmesi ve Peyzaj Mimarlığında Süs Bitkisi Olarak Değerlendirilme Olanakları
  Pages 99 - 114
  Hande ASLAN
 9. Protea’da Morfolojik, Verim ve Çiçek Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler
  Pages 115 - 122
  Fulya UZUNOĞLU , Ferhat AVCI , Oğuzhan ÇALIŞKAN
 10. Antalya Kent Merkezindeki Bazı Alışveriş Merkezlerinin İç Mekan Ve Teraslarının Bitki Materyali Ve Bitkisel Tasarım Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 123 - 138
  Selma KÖSA , Sıla Mihriban GÜRAL
 11. Mikrobiyal Gübrenin Bazı Sıcak İklim Çim Bitkilerinin Genel Çim Performansı Üzerine Etkileri
  Pages 139 - 158
  Sinem ZERE TAŞKIN , Uğur BİLGİLİ
 12. Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Bazı Giberellik Asit ve Skarifikasyon Uygulamalarının Etkileri
  Pages 159 - 172
  Deniz HAZAR , Ali İhsan İÇÖZ , İbrahim BAKTIR
 13. Bazı Gül Tür ve Çeşitlerinde Çiçek Tozu Bekletme Süresinin Polen Canlılık ve Çimlenme Gücüne Etkileri
  Pages 173 - 184
  Tuğba KILIÇ , Ezgi DOĞAN , Hilal Beyza DURSUN , Sinem ÇAMURCU , Hasan Talha ÜNSAL , Soner KAZAZ
 14. Bitkisel Tasarım ve Kent Kimliği İlişkisi
  Pages 185 - 196
  Osman ZEYBEK
 15. Soğuksu Milli Parkında Yer Alan Bazı Doğal Taksonların Süs Bitkisi Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Pages 197 - 216
  Zuhal DİLAVER , MERVE YILMAZ , Mehtap ÖZTEKİN
 16. Tür Bazlı Korumada Yeni Bir Yaklaşım: Relikt Endemik Doystoechas hastata Türünün Peyzaj Genetiği Kapsamında Değerlendirilmesi
  Pages 217 - 234
  Ceren SELİM , Songül SEVER MUTLU
 17. Kentsel Yol Ağaçlandırmalarının Sağladığı Faydaların Belirlenmesi: Antalya Atatürk Bulvarı Örneği
  Pages 235 - 248
  Ceren SELİM , Selin ATABEY
 18. Farklı Ticari Lale Çeşitlerinde Biyo Gübre Uygulamasının Soğan Verimi ve Floristik Özellikleri Üzerine Etkisi
  Pages 249 - 258
  Ali SALMAN , Bülent BUDAK , Meltem Yağmur WALLACE
 19. Türkiye’de Bitkisel Heykellerin Tasarlanması Üzerine Bir Araştırma
  Pages 259 - 268
  Meltem Yağmur WALLACE , Ali SALMAN , Kemal YANMAZ , Bülent BUDAK
 20. Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nde Bulunan Bazı Doğal Bitki Taksonlarının Süs Bitkisi Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi
  Pages 269 - 290
  Şahin ÇİMEN , Aysel ULUS
 21. Peyzaj Tasarımlarında Kullanılabilecek Ege Bölgesine Uyumlu Süs Çimi Türleri ve Görsel Özellikleri
  Pages 291 - 302
  Meltem Yağmur WALLACE , Ali SALMAN
 22. Yerli Bermuda Çimi ‘Survivor’ın Kuraklık Dayanımı ve Çim Performansı
  Pages 303 - 318
  Songül MUTLU
 23. Farklı Ticari Lale Çeşitlerinin Bayındır Ekolojik Koşullarındaki Floristik Özellikleri
  Pages 319 - 326
  Ali SALMAN , Meltem Yağmur WALLACE
 24. Ticari Nergis Çeşitlerinin Saksılı Süs Bitkisi Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 327 - 336
  Emrah ZEYBEKOĞLU , Ali SALMAN , Şevket ALP , Mustafa Ercan ÖZZAMBAK , Meltem Yağmur WALLACE
 25. Peyzaj Tasarım Sürecinde İyileştirme Bahçeleri
  Pages 337 - 350
  Elif AKPINAR KÜLEKÇİ , İşık SEZEN
 26. Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması Süreci ve Süs Bitkisi Olarak Kullanılması
  Pages 351 - 357
  Şevket ALP , Emrah ZEYBEKOĞLU , Ali SALMAN , M. Ercan ÖZZAMBAK
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1301-3165 2636-8595 1982-2020
Indexes and Platforms