Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2651-4044 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Bursa Uludağ University | http://www.uludag.edu.tr/ziraatdergi


Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University, formerly known as Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, is a refereed, academic, scientific, international journal published twice a year, in June and December. Garden plants, plant protection, bioenergy, bio system engineering, genetics, natural resources, food science and technology, animal husbandry, landscaping, ornamental plants and nature conservation, aquaculture, agricultural economics, agricultural machinery, agricultural biotechnology, agricultural structures and irrigation, field crops, soil science and plant nutrition, soilless culture, are the general topics of the journal. Research articles are primarily included in the journal and a limited number of reviews are accepted. Articles submitted must be original and written in Turkish or English. The submitted articles should be unpublished elsewhere. The submitted articles should not be published anywhere else. However, abstract only articles previously published in a congress or symposium may be submitted as full text.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2651-4044 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Bursa Uludağ University | http://www.uludag.edu.tr/ziraatdergi
Cover Image


Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University, formerly known as Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, is a refereed, academic, scientific, international journal published twice a year, in June and December. Garden plants, plant protection, bioenergy, bio system engineering, genetics, natural resources, food science and technology, animal husbandry, landscaping, ornamental plants and nature conservation, aquaculture, agricultural economics, agricultural machinery, agricultural biotechnology, agricultural structures and irrigation, field crops, soil science and plant nutrition, soilless culture, are the general topics of the journal. Research articles are primarily included in the journal and a limited number of reviews are accepted. Articles submitted must be original and written in Turkish or English. The submitted articles should be unpublished elsewhere. The submitted articles should not be published anywhere else. However, abstract only articles previously published in a congress or symposium may be submitted as full text.

Volume 33 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Knowledge Management System for Agriculture; A Case Study from Bursa Province
  Pages 1 - 13
  İsmail Bülent Gürbüz, Fikret Bayar
 2. Su Stresinin Sofralık Domatesin Verimi ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri
  Pages 15 - 29
  Gökhan Çamoğlu, Kürşad Demirel, Arda Akçal, Levent Genç
 3. Hatay İlinde Yakacak Olarak Kullanılan Pirina Briketinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 31 - 43
  Kadriye Hatipoğlu, Cengiz Karaca
 4. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Amfi Çatısının Güneş Elektriği Potansiyelinin Tahminlenmesi
  Pages 45 - 51
  Onur Taşkın, Ali Vardar
 5. Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
  Pages 53 - 66
  Zeynep Dumanoğlu, Bülent Çakmak
 6. Kuru Kayısılarda Ferrik Oksit ve Ozon Gazı Uygulamalarının, Kuru Meyve Akarı Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae) Kaynaklı Mikrobiyal Bulaşma Yüküne ve Meyve Kalite Parametrelerine Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 67 - 82
  Ayşegül Yıldırım Kumral, Vefa Turgu, Ece Yıldız, Nabi Alper Kumral, Rabia Nur Çevik, İlknur Sevinç, Gamze Karapapak, Asude Nur Yüksel, Esra Ersöz
 7. Atdişi Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Genotiplerinde Verim ve Verim Unsurlarının Genetik Analizi
  Pages 83 - 92
  Elif Özdemir, Bayram Sade
 8. Derry x Yemsoy Soya (Glycine max. (L.) Merr.) Melezlerinin Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar
  Pages 93 - 100
  Gözde ŞENBEK, Esvet AÇIKGÖZ
 9. Kültür Mantarı Dilimlerinin Kurutulmasında Isı Pompalı Sisteminin Enerji Performansının İncelenmesi
  Pages 101 - 112
  Cüneyt Tunçkal
 10. Basic Design and Visual Perception in Landscape Architecture Education
  Pages 113 - 122
  Elmas Erdoğan, Osman Zeybek
 11. Farklı Yöntemlerle Kurutulan Yeşil Zeytin Katkılı Cipslerin Kurutma Kinetiği ve Bazı Kalite Parametrelerinin İncelenmesi
  Pages 123 - 142
  Tuğçe Halil, Canan Ece Tamer, Azime Özkan Karabacak
 12. Farklı Kolza Genotiplerinin Güney Marmara Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 143 - 153
  Mehmet Sincik, Cansu Dolgun, Bilal Alpaslan, Emre Şenyiğit, Abdurrahim Tanju Göksoy
 13. Tarımda Su Kalitesi ve Su Kirliliğinin Önemi: Bursa Nilüfer Çayı Örneği
  Pages 155 - 166
  Saliha Dorak, Barış Bülent Aşık, Gökhan Özsoy
 14. Sürdürülebilir Atık Yönetiminde Sera Atıklarının Kompost Olarak Değerlendirilmesi
  Pages 167 - 178
  Melis Çerçioğlu
 15. Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünlerinin Küresel Düzeyde Olası Etkileri
  Pages 179 - 196
  Seda Yılmaz Çebi, Prof. Dr. Emine Olhan
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1301-3165 2636-8595 1982-2018
Indexes and Platforms