Editor-in-Chief
Name: Assoc. Prof. Dr. Bayram Özer
E-mail: ozer.bayram@gmail.com
Phone: 5057030611
Address:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Samsun


Editor-in-Chief
Name: Assoc. Prof. Dr. Bayram Özer
E-mail: bayramozer@omu.edu.tr
Primary Contact
Name: Bayram Özer
E-mail: ozer.bayram@gmail.com
Phone: 5057030611
Technical Contact
Name: Volkan Duran
E-mail: volkan.duran8@gmail.com
Dizinler

Derginin Tarandığı İndeksler

1. Scientific Indexing Services
2. Index Copernicus
3. CiteFactor
4. idealonline
5. Asos İndex

Yazım Kuralları