e-ISSN: 1694-5409
Founded: 2004
Publisher: Kyrgyz-Turkish Manas University
Cover Image
 

Uluslararası, hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Journal of Turkic Civilization Studies genel olarak Türk uygarlığı ile ilgili felsefi, kültürel, tarihi, sosyal olay ve problemleri bilimsel ölçüler çerçevesinde ortaya koymak üzere yayımlanmaktadır. Dergi öncelikli olarak Türk uygarlığı ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaları ve sonuçları yayımlamayı ve bilim camiasıyla paylaşmayı; bilime katkıda bulunan güncel konulardaki akademik çalışmaların yayımlandığı bir dergi olmayı ve başta Türk Devletleri olmak üzere dünyanın dört köşesinden Türk uygarlığını merak eden bilim insanları arasında iletişim sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda dergiye gönderilen makalelerden alanındaki bir boşluğu dolduracak özgün bir araştırma olması ya da belirli bir konuyla ilgili daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren ve dikkate değer önemli görüşler ortaya koyan derleme makalesi olması beklenmektedir. 

 

2024 - Volume: 4 Issue: 2

Research Article

10. Türk Düşüncesinde Müziğin Önemini Nietzsche ile Düşünmek

Research Article

13. Basın Dilinde Dönemsel Eskimiş Kelimelerin Etkililiği

Journal of Turkic Civilization Studies © 2022 by TUAUM is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International

   

Journal of Turkic Civilization Studies by TUAUM is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 Internationalcc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1