Kırıkkale University Journal of Social Sciences
Cover Image
ISSN 2146-2879 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Kirikkale University |

70.352

371.855
Kırıkkale University Journal of Social Science (KUJSS) is a peer-reviewed journal that is free and open to all areas of social sciences. The journal is published two (2) times a year, in January and July. KUJSS is open to the qualitative, quantitative or survey researches of History, Literature, Education, Business, Economics, Public Administration, Sociology, Psychology, Law, Philosophy, Fine Arts, International Relations, Education and other social science fields.

Articles to be sent to the journal should be sent according to the KUJSS article template. The articles should be organized according to APA 6 standards of writing and citation, as stated in article writing rules.

Click on the video that describes the article submission process to KUJSS.

Open Access Policy: KUJSS does not charge any article submission or processing charges.

ISSN:2146-2879

Creative Commons License

Kırıkkale University Journal of Social Sciences

ISSN 2146-2879 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Kirikkale University |
Cover Image

70.352

371.855
Kırıkkale University Journal of Social Science (KUJSS) is a peer-reviewed journal that is free and open to all areas of social sciences. The journal is published two (2) times a year, in January and July. KUJSS is open to the qualitative, quantitative or survey researches of History, Literature, Education, Business, Economics, Public Administration, Sociology, Psychology, Law, Philosophy, Fine Arts, International Relations, Education and other social science fields.

Articles to be sent to the journal should be sent according to the KUJSS article template. The articles should be organized according to APA 6 standards of writing and citation, as stated in article writing rules.

Click on the video that describes the article submission process to KUJSS.

Open Access Policy: KUJSS does not charge any article submission or processing charges.

ISSN:2146-2879

Creative Commons License
Volume 9 - Issue 1 - Jan 2019
 1. CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANININ SORUMLULUĞU MESELESİ
  Pages 1 - 20
  Abdulkadir YILDIZ
 2. 19. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE ERBAA YÖRESİNDEKİ GÖÇ HAREKETLERİ
  Pages 21 - 34
  Yusuf YILMAZ
 3. BRICS-T ÜLKELERİNDE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 35 - 60
  Ersin YENİSU
 4. TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI
  Pages 61 - 82
  Büşra TOSUNOĞLU, Selim CENGİZ
 5. KAMU GÖREVLİLERİNİN TAKDİR YETKİLERİNİN ARTIRILMASI: TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN SONUÇLARI
  Pages 83 - 98
  Cengiz SARI
 6. BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞI KULLANMAMA NEDENLERİNİN ANALİZİ
  Pages 99 - 110
  Serhan KESKİN
 7. TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVSELLİĞİNE ETKİ EDEN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA TEKNİĞİ OLARAK GERİBİLDİRİM KULLANIMI
  Pages 111 - 126
  Ali GÖÇER
 8. FANTASTİK METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME-HİKMET TEMEL AKARSU ÖRNEĞİ
  Pages 127 - 138
  Mehmet FİDAN
 9. İBN TEYMİYYE’DE SELEFÎ DÜŞÜNCE-TASAVVUF İLİŞKİSİ
  Pages 139 - 156
  Ahmet YALÇIN
 10. ÇOCUK GELİŞİMİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE SPORUN ÖNEMİ
  Pages 157 - 176
  Rüstem ORHAN
 11. TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN EDAS VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE YAŞANABİLİRLİK KRİTERLERİNE GÖRE SIRALANMASI
  Pages 177 - 200
  Aşır ÖZBEK
 12. SAMİ PAŞAZADE SEZAİ’NİN PANDOMİMA ÖYKÜSÜNÜ ZITLIK İMGELERİ ÜZERİNDEN OKUMA DENEMESİ
  Pages 201 - 214
  Tuba DALAR
 13. MAKEDONYA İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ İSİM SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE ARABULUCULUĞUN ETKİSİ
  Pages 215 - 244
  Halis AYHAN
 14. BANKERLİKTE MESLEK AHLAKINA İLİŞKİN BÜLENT ARABACIOĞLU’NUN ELEŞTİREL YAKLAŞIMI
  Pages 245 - 258
  Uğur KESKİN