avatar
Altuğ Koç Dr. Arş. Gör. Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Yayın 2 Hakemlik 2
2 Yayın
2 Hakemlik

Uzmanlık Alanları

Siyaset Bilimi Türk Siyasal Hayatı Sosyal Hareketler Uluslararası İlişkiler Amerika Çalışmaları Uluslararası İlişkiler Kuramları Siyasi Tarih Latin Amerika Toplumsal Hareketler

Biyografi

  • Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans (2004-2008)
  • İstanbul Üniversitesi (İktisat Fakültesi) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans (2008-2011)
  • İstanbul Üniversitesi (İktisat Fakültesi) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora (2014-2023)
  • Kırklareli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (2015-2023)
  • Kırklareli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı Doktor Araştırma Görevlisi (2023-Devam ediyor.)

Website: https://personel.klu.edu.tr/altugkoc

İletişim: altugkoc@klu.edu.tr


Diğer Yayınlar

  • "Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikasının Liberalizm Üzerinde Temellenen Açılımları: 1990’lardan Günümüze Türkiye-Latin Amerika İlişkileri’nin Analizi", Amaç-Araç Sorunsalı Türkiye'nin Küresel Aktör Olma İddiası, Ed. Muharrem EKŞİ, Akçağ Yayınları, 2021. (Bağlantı)
  • “Ağaçların Diyarı” Guatemala'nın Ülke Analizi, Dünya Siyasetinde Latin Amerika 4, Ed. İsmail ERMAĞAN, Emine TAHSİN, Segâh TEKİN, Nobel Akademik Yayıncılık, 2021. (Bağlantı)

Kurum

Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Popüler Yayınları

0

3

16846

0

2

9598

Yayınlar

3

16846

2

9598

Crossref atıf bulunmamaktadır.
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.