Burçin Özdemir profil resmi
Burçin Özdemir Dr. Öğretim Görevlisi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Yayın 4 Hakemlik 0
4 Yayın
0 Hakemlik

Uzmanlık Alanları

Dilbilim

Kurum

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Popüler Yayınları

Hadîkatü’s-Süedâ Tesirinde Bir Maktel-i Hüseyin: Tuhfetü’ş-Şühedâ
Yayın Bilgisi: 2020 , Mukaddime
DOI: 10.19059/mukaddime.695086
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2256

0

1

2256

Yayınlar

0

202

Muhammed Hulûsî Ustrumcavî’nin Dîvânçe’sinde Batı Rumeli Türkçesi’ne Dair İzler
Yayın Bilgisi: 2022 , Dil Araştırmaları
DOI: 10.54316/dilarastirmalari.1180848
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 218

0

218

Hadîkatü’s-Süedâ Tesirinde Bir Maktel-i Hüseyin: Tuhfetü’ş-Şühedâ
Yayın Bilgisi: 2020 , Mukaddime
DOI: 10.19059/mukaddime.695086
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2256

1

2256

Balkan Şairi Muhammed Hulusî Usturumcavî ve Divançesi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 852

0

852

Editörlük
Mukaddime
Mukaddime
Yazım Editörü , Son Okuyucu
Crossref atıf bulunmamaktadır.
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.