Konular

• Sağlık Bilimleri


Dergiler

Alan Editörü
Hakem
Yazar
Editör Yardımcısı
Alan Editörü
Hakem
Yazar
Editör Yardımcısı

Makaleler


E. Kölükçü, Ş. Kiliç, B. Parlaktaş, N. Uluocak, D. Atılgan, E. Alkan, F. ERDEMİR, M. ESER
Üst üreter taşlarının tedavisinde vücut dışı şok dalgası ile taş kırma sonuçlarımız, Journal of Health Sciences and Medicine, (2019)
F. ERDEMİR, B. PARLAKTAŞ, M. KİLCİLER
Uzamış Priapizmli Olgularda (>36 saat) Tedavi Yaklaşımları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (2018)