Mehmet SEVER profil resmi
Mehmet SEVER Doç. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR.
Yayın 9 Hakemlik 6 CrossRef Atıf 2
9 Yayın
6 Hakemlik
2 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları İslam Mezhepleri Kelam

Kurum

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR.

Popüler Yayınları

0

2

2305

0

1

642

Yayınlar

Cemîl Sıdkî ez-Zehâvî’nin el-Fecru’s-Sâdık Adlı Eseri Özelinde Vehhâbîlik Eleştirisi
Yayın Bilgisi: 2023 , Eskiyeni
DOI: 10.37697/eskiyeni.1282005
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 246

0

246

Bir Osmanlı Vâizi Eğinli Rahmi Efendi’nin İman Meselesine Yaklaşımı
DOI: 10.18403/emakalat.1191360
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 304

0

304

2

2305

17. Yüzyıl Eşʿarîliği’ne Dair Bir Kaynak: Cevheretü’t-tevḥîd
Yayın Bilgisi: 2020 , Marife Dini Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33420/marife.719367
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1550

0

1550

0

1579

1

642

Abdülkāhir Bağdâdî’nin El-Farḳ’ında “Öteki”’nin Karakter Özellikleri
DOI: 10.18403/emakalat.561724
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1614

0

1614

0

738

Yayınlar

Abdülkāhir Bağdâdî’nin El-Farḳ’ında “Öteki”’nin Karakter Özellikleri
DOI: 10.18403/emakalat.561724
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1614

2

0

1614

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.