Makaleler


N. KUŞ, S. ILICAN
Feniltriklorosilanın Delokalize Olmuş pi−pi* Orbital Etkileşimleri ve Stabilizasyon Enerjileri, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, (2020)
N. KUŞ, S. ILICAN
Cis ve Trans Formundaki 5-Floropirimidin-2-Karboksilik Asit Molekülünün DFT/TD-DFT ve NBO Analizleri, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2020)
N. KUŞ, S. ILICAN
4-Florobenzil Alkolün Konformasyon ve Orbital Etkileşimlerinin DFT Metodu ile Teorik Çalışması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019)
G. ILGU BUYUK, S. ILICAN
FABRICATION AND I-V CHARACTERISTICS OF p-Si/n-ZnO:Er HETEROJUNCTIONS, Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, (2019)
S. ILICAN, N. KUŞ
STRUCTURAL ANALYSIS AND ORBITAL INTERACTIONS OF PROLINE, Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, (2019)
N. KUŞ, S. ILICAN
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INFRARED SPECTRUM ANALYSIS OF 1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CATION, Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, (2019)
G. İLGÜ BÜYÜK, S. ILICAN
ZnO:Eu Filmlerinin Mikroyapısal ve Optik Özellikleri, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, (2018)
S. ILICAN, G. İLGÜ BÜYÜK
NANOYAPILI LANTAN KATKILI ZnO FİLMLERİNİN ELDE EDİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2018)
G. SAVAROĞLU, S. ILICAN
Yüksek Kaliteli ZnO Filmin Üretimi için Çözeltilerin Hazırlanmasında Ultrasesin Etkisi, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2018)
N. KUŞ, S. ILICAN
L-Piroglutamik Asit Molekülünün TD-DFT ve NBO Analizleri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2018)