Cilt: 23 - Sayı: 4

Yıl: 2019

ÖZEL HUKUK

Araştırma Makalesi

6. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU

KAMU HUKUKU