Cilt: 17 - Sayı: 1, 24.04.2017

Yıl: 2017

Makaleler

Araştırma Makalesi

3. Effect of Curcumin On the Genotoxicity Induced By Alkylating Agents

Araştırma Makalesi

7. Assessment of MCNPX Monte Carlo Code for Absorbed Dose Calculations in Mammogarphy Examination

Araştırma Makalesi

9. Kalkon İçerikli Çapraz Bağlı Polimer Sentezi ve Asidik Hidrolizi