Cilt: 18 Sayı: 2, 30.06.2018

Yıl: 2018

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

6. İDARE-MÜKELLEF İLİŞKİLERİNİN VERGİ UYUMU ÜZERİNE ETKİLERİ

Araştırma Makalesi

7. SPİRİTÜEL PAZARLAMANIN REKLÂMDAKİ AYAK SESLERİ

Araştırma Makalesi

11. POSTMODERN KLANLARDA YER ALAN TURİSTLERİN GÜDÜLERİ: OTOSTOPRAIL TÜRKİYE ÖRNEĞİ

   15499    15500  15501   15502

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr