Cilt: 5 - Sayı: 1

Yıl: 2015

Orjinal Çalışma

35. PEDİATRİK ŞANT ENFEKSİYONLARI: 105 OLGULUK ÇİFT MERKEZLİ ÇALIŞMA

36. ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

38. İNTRAUTERİN ÖLÜ DOĞUM OLGULARINDA ÖNLENEBİLİR RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ

39. FETAL HAREKETLERDE AZALMA ÖN TANISIYLA DOĞUM ÜNİTESİNE YATIRILAN GEBELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Derleme

Olgu Sunumu

10. Nörofibromatozis Tip 1’de Kalp Tutulumu

13. Perinatal Testicular Torsion: A Case Report

46. BİLATERAL ELASTOFIBROMA DORSI, OLGU SUNUMU

47. İLERİ DERECEDE SKOLYOZLU HASTADA SPİNAL ANESTEZİ (OLGU SUNUMU)

Makaleler

Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi