Sayı: 6, 13.07.2016

Yıl: 2011

Söyleşi

Makaleler

Uygulama Örneği

Makale

Beyin Fırtınası

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.