Cilt: 47 Sayı: 2, 17.06.2020

Yıl: 2020

Olgu Sunumları

Olgu Sunumu

31. Ring Chromosome 13, A Rare Case Report

Derlemeler

Editöre Mektup

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

11. Nöro-Behçet Hastalığında Klinik Özellikler

Araştırma Makalesi

19. Diyarbakır Yöresindeki Malign Melanom Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

22. Böbrek Biyopsilerinin Histopatolojik Değerlendirilmesi: Tek Merkez Yedi Yıllık Deneyim

Araştırma Makalesi

24. Amniyosentez Uygulanan 217 Olgunun Analizi

Araştırma Makalesi

25. Prolaktinoma Tanılı Hastalarda Prediyabet Sıklığı

Araştırma Makalesi

27. Mide Kanseri ve Beslenme

Araştırma Makalesi

28. Ortopedik Enfeksiyonların Tedavisinde Sodyum Hipoklorit’in Yeri Var mıdır?

Original Articles

Araştırma Makalesi

3. Clinical Experience In Carotid Body Tumors: Imaging Techniques And Surgical Approaches

Araştırma Makalesi

4. The Frequency of Non-Epileptic Seizures in Epileptic Patients, the Relationship with Anxiety and Depression