Cilt: 1 Sayı: 1, 12.06.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Çeviri

Kitap Tanıtımları

Edebiyat, dilbilim ve eğitim bilimleri başta olmak üzere tüm bilim alanlarına ilişkin bilgi, uygulama, sorun ile önerilerin bilimsel, akademik ve kuramsal düzlemde ortaya konulmasını, tartışılmasını ve taraflara ulaştırılmasını sağlamak.

Edebiyat, dilbilim ve eğitim bilimleri başta olmak üzere  tüm bilimlere ilişkin yazılara yer verilecektir. Yazılarda araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin sorunları ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme ölçütleri dikkate alınacaktır.

.

.

Taraflar açısından herhangi bir ücretlendirme söz konusu değildir.

Genel Yayın Yönetmeni: Deniz Demiryakan