Güncel Sayı

Sayı: 37, 7.05.2024

Yıl: 2024

Araştırma Makaleleri

Prof. Dr. Işıl BAYAR BRAVO ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ 0000-0002-9294-3326
Felsefe
Prof. Dr. Hamdi BRAVO ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ 0000-0002-9592-8156
Felsefe
Dr. Öğr. Üyesi Erman KAÇAR ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, ARDAHAN İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ, FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI
Felsefe, Bilgi Felsefesi, Değer Felsefesi, Etik, 20. Yüzyıl Felsefesi
Dr. Mehmet Eren GEDİKLİ Bir kuruma bağlı değildir
Felsefe
Arş. Gör. Melek Candan ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Felsefe, Sanat Tarihi

Akademik saygınlığı en üst düzeyde bir yayın olmayı hedefleyen FLSF Dergisi, bir özet ya da tanıtım olmanın ötesine geçemeyen ve ideolojik ya da popüler makaleler yerine, felsefe disiplininin çeşitli noktalarına ışık tutan, felsefe tarihinde henüz aydınlanmamış ilgileri, ilişkileri, bağlantıları, geçişleri ya da süreklilikleri serimleyen, yanlış anlamaları ve kavramaları düzeltmeye çalışan problem-temelli akademik yazılara yer vermeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, akademisyenlerin, özellikle günün toplumsal, siyasi, ekonomik, sanatsal ya da bilimsel vb. sorunları karşısında gerek felsefe tarihinde zaten dile getirilmiş gerekse kendi donanımları aracılığıyla dile getirebilecekleri çözüm önerilerini serimleyen yazıları yayınlayarak ülkemizin düşünsel, bilimsel, toplumsal ya da siyasi gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, ülkemizin düşünsel ortamını hareketlendirecek polemik yazılarına da açıktır.

Felsefe alanında araştırma makaleleri yayımlanır (Sosyal bilimlerin başka alanlarında çalışan araştırmacılara ait felsefe makalelerine de yer verilmektedir).

i) Başlık: Makalenin başlığı 16 punto olarak, hepsi büyük harflerle, Cambria karakterinde yazılmalıdır. Başlık, akademik çalışmalara uygun olması gözetilerek, konu hakkında bilgilendirme amacı taşımalı ve kısa olmalıdır.
ii) Yazar Bilgileri: Yazar adı ve soyadı başlığın altında, sağa yaslı şekilde, 11 punto olarak ve Cambria karakterinde yazılmalıdır. Soyadı büyük harflerle yazılmalıdır.
Yazarın (ya da yazarların) çalıştığı kurum(lar), sahip olduğu ünvan(lar), mail adres(ler)i ve özellikle ORCID bilgisi, yazar(lar)ın soyadına eklenmiş dipnot(lar)da belirtilmelidir.
iii) Öz: Yazarın adının hemen altına 100-200 sözcük aralığında Türkçe bir “Öz”, 4 ile 8 sözcükten oluşan “Anahtar Sözcükler”, bunların altına da aynı boyutlarda İngilizce bir “Abstract” ve “Keywords” eklenmelidir. Bunlar 10 punto, italik ve Cambria karakterinde yazılmalıdır.
Öz, çok kısaca makalenin problemini, amacını, yöntemini ve ana sonuçlarını özetlemelidir.
iv) Makalelerin 6000 sözcüğü aşmamasına özen gösterilmelidir.
v) Makalenin marjinleri A4 ebatlarına göre sağdan ve soldan 4,5 cm, üstten 5cm, alttan 4 cm şeklinde ayarlanmalıdır.
vi) Altbaşlıklar sol tarafa yaslı şekilde, 10 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
vii) Değerlendirilmesi istenen çalışmalar ULAKBİM Dergipark uygulaması üzerinden ulaştırılmalıdır.
viii) Kabul edilen makalelerin yukarıda sayılan kısımları haricindeki ana metinleri, Word programında, 10 punto ve Cambria karakterinde yazılmalıdır.
ix) Referanslar dipnot olarak aşağıdaki şekilde verilmelidir:

(Dipnotlar 9 punto ve Cambria karakterinde olmalıdır.)

Dipnot Yazım İlkeleri

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)’ne yayınlanmak üzere gönderilen eserler, Chicago stili (Notes and Bibliography / Dipnotlar ve Kaynakça) ile uyumlu olmalıdır.

Dipnotlar ve Kaynakça: Atıf Örnekleri
Aşağıdaki örnekler, Notlar ve Kaynakça sistemini kullanan atıfları göstermektedir. Dipnot örnekleri, aynı kaynağa yönelik atıfların kısaltılmış biçimleri ile takip edilmektedir. Daha fazla detay ve çok daha fazla örnek için The Chicago Manual of Style Bölüm 14’e bakılabilir.

Kitap
Tek Yazarlı

1. Metin içinde ilk seferde: (Sonraki başlıklarda “1.” olarak gösterilecektir)
Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, 2. Baskı, New York: Penguin, 2006, 99–100.
2. Metin içinde sonraki seferlerde: (Sonraki başlıklarda “2.” olarak gösterilecektir)
Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.
3. Kaynakçada: (Sonraki başlıklarda “3.” olarak gösterilecektir)
Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. 2. Baskı. New York: Penguin, 2006.

İki ya da Daha Çok Yazarlı
1. Geoffrey C. Ward ve Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945, New York: Knopf, 2007, 52.
2. Ward ve Burns, War, 59–61.
3. Ward, Geoffrey C. ve Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf, 2007.


Dört veya daha çok yazar için kaynakçada tüm yazarlar listelenmelidir; ancak dipnotta yalnızca ilk yazar belirtilmeli ve bunu et al. (“ve diğerleri”) takip etmelidir:
1. Dana Barnes et al., Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 1960s . . .
2. Barnes et al., Plastics . . .

Yazar yerine Editör, Çevirmen veya Derleyen
1. Richmond Lattimore, çeviren, The Iliad of Homer, Chicago: University of Chicago Press, 1951, 91–92.
2. Lattimore, Iliad, 24.
3. Lattimore, Richmond, çeviren. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press, 1951.

Yazar ile birlikte Editör, Çevirmen veya Derleyen
1. Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera, çeviren. Edith Grossman, London: Cape, 1988, 242–55.
2. García Márquez, Cholera, 33.
3. García Márquez, Gabriel. Love in the Time of Cholera. Çeviren Edith Grossman. London: Cape, 1988.

Kitap Bölümü veya Kitabın Bir Başka Kısmı
1. John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War,” içinde Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly et al., Chicago: University of Chicago Press, 2010, 77.
2. Kelly, “Seeing Red,” 81–82.
3. Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” İçinde Anthropology and Global Counterinsurgency, editörler John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell ve Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

Orijinal Olarak Bir Başka Yerde Yayınlanmış Editörlü Ciltli Kitap Bölümü (Birincil Kaynaklarda Olduğu Gibi)
1. Quintus Tullius Cicero, “Handbook on Canvassing for the Consulship,” içinde Rome: Late Republic and Principate, ed. Walter Emil Kaegi Jr. ve Peter White, cilt 2, University of Chicago Readings in Western Civilization, ed. John Boyer ve Julius Kirshner, Chicago: University of Chicago Press, 1986, 35.
2. Cicero, “Canvassing for the Consulship,” 35.
3. Cicero, Quintus Tullius. “Handbook on Canvassing for the Consulship.” İçinde Rome: Late Republic and Principate, editörler Walter Emil Kaegi Jr. ve Peter White. cilt 2, University of Chicago Readings in Western Civilization, editörler John Boyer ve Julius Kirshner, 33–46. Chicago: University of Chicago Press, 1986. Orijinal yayın: Evelyn S. Shuckburgh, çeviren, The Letters of Cicero, cilt 1, London: George Bell & Sons, 1908.

Kitabın Önsözü, Sunuşu, Girişi veya Benzer Bir Başka Kısmı
1. James Rieger, introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley, Chicago: University of Chicago Press, 1982, xx–xxi.
2. Rieger, introduction, xxxiii.
3. Rieger, James. Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Elektronik Olarak Yayınlanan Kitaplar
Eğer bir kitap birden çok biçimde mevcutsa danışılan biçime atıf verilmelidir. Online olarak danışılan kitaplar için URL’si ve erişim tarihi belirtilmelidir. Eğer herhangi bir sabit sayfa numarası mevcut değilse kısım başlığı veya bölüm veya diğer bir numara belirtilebilir.
1. Jane Austen, Pride and Prejudice, New York: Penguin Classics, 2007, Kindle edition.
2. Austen, Pride and Prejudice.
3. Austen, Jane. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics, 2007. Kindle edition.
4. Philip B. Kurland ve Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution, Chicago: University of Chicago Press, 1987, Erişim Tarihi: Şubat 28, 2010, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.
5. Kurland ve Lerner, Founder’s Constitution, bölüm 10.
6. Kurland, Philip B. ve Ralph Lerner, eds. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press, 1987. Erişim Tarihi: Şubat 28, 2010. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

Dergi Makalesi
Basılı Dergideki Makale
Dipnotta –mevcutsa– danışılan spesifik sayfa numaralı belirtilmelidir. Kaynakçada makalenin bütününün sayfa aralığı belirtilmelidir.
1. Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104, no 2 (2009): 440.
2. Weinstein, “Plato’s Republic,” 452–53.
3. Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104, no 2 (2009): 439–58.

Online Dergideki Makale
Eğer dergi listeliyorsa DOI (Digital Object Identifier / Dijital Nesne Tanımlayıcısı) belirtilmelidir. DOI sabit bir kimlik kartı olup bir internet tarayıcısında http://dx.doi.org/ adresine girildiğinde kaynağa erişilebilecektir. Eğer DOI yoksa URL ve erişim tarihi belirtilmelidir.
1. Gueorgi Kossinets ve Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social Network,” American Journal of Sociology 115 (2009): 411, Erişim Tarihi: Şubat 28, 2010, doi:10.1086/599247.
2. Kossinets ve Watts, “Origins of Homophily,” 439.
3. Kossinets, Gueorgi ve Duncan J. Watts. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115 (2009): 405–50. Erişim Tarihi: Şubat 28, 2010. doi:10.1086/599247.

Gazetedeki veya Popüler Dergideki Makale
Gazete ve popüler dergi makaleleri, dipnot yerine metin içerisinde belirtilebilir (“Sheryl Stolberg ve Robert Pear’in 27 Şubat 2010 tarihinde New York Times’taki makalelerinde belirttiği gibi …”) ve genellikle kaynakçada yer almaz. Aşağıdaki örnekler atfın daha resmi biçimlerini göstermektedir. Eğer makaleye online olarak danışıldıysa URL ve erişim tarihi belirtilmelidir. Yazar belirtilmemişse atfa makale başlığı ile başlanmalıdır.
1. Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, Ocak 25, 2010, 68.
2. Sheryl Gay Stolberg ve Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote,” New York Times, Şubat 27, 2010, Erişim Tarihi: Şubat 28, 2010, http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.
3. Mendelsohn, “But Enough about Me,” 69.
4. Stolberg ve Pear, “Wary Centrists.”
Mendelsohn, Daniel. “But Enough about Me.” New Yorker, Ocak 25, 2010.
Stolberg, Sheryl Gay ve Robert Pear. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, Şubat 27, 2010. Erişim Tarihi: Şubat 28, 2010. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

Kitap İncelemesi
1. David Kamp, “Deconstructing Dinner,” inceleme: The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, Michael Pollan, New York Times, Nisan 23, 2006, Sunday Book Review, http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.
2. Kamp, “Deconstructing Dinner.”
3. Kamp, David. “Deconstructing Dinner.” İnceleme: The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, Michael Pollan. New York Times, Nisan 23, 2006, Sunday Book Review. http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html

Tez veya Bitime Projesi
1. Mihwa Choi, “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty”, Doktora Tezi, University of Chicago, 2008.
2. Choi, “Contesting Imaginaires.”
3. Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” Doktora Tezi, University of Chicago, 2008.

Bir Toplantıda veya Konferansta Sunulan Tebliğ
1. Rachel Adelman, “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition”, Society of Biblical Literature’ın yıllık toplantısında sunulan tebliğ, New Orleans, Louisiana, Kasım 21–24, 2009.
2. Adelman, “Such Stuff as Dreams.”
3. Adelman, Rachel. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Society of Biblical Literature’ın yıllık toplantısında sunulan tebliğ, New Orleans, Louisiana, November 21–24, 2009.

Internet Sitesi
Bir internet sitesi içeriğine yönelik atıf, genellikle metin veya dipnot içerisinde belirtmekle sınırlı tutulabilir (“19 Temmuz 2008 itibariyle McDonald’s Şirketinin kendi internet sitesinde listelediği üzere …”). Daha resmi atıf isteniyorsa aşağıdaki örnekler gibi stil seçilebilir. Bu tür içerik değişime tabi olduğundan erişim tarihi veya mevcutsa sitenin en son güncellendiği tarih belirtilmelidir.
1. “Google Privacy Policy,” Son Güncelleme: Mart 11, 2009, http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.
2. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts,” McDonald’s Corporation, Erişim Tarihi: Temmuz 19, 2008, http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.
3. “Google Privacy Policy.”
4. “Toy Safety Facts.”
Google. “Google Privacy Policy.” Son Güncelleme: Mart 11, 2009. http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.
McDonald’s Corporation. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Erişim Tarihi: Temmuz 19, 2008. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

x) Metnin sonuna, yazarların soyadlarının alfabetik sırasını gözeterek ve yukarıda belirtilmiş biçimde yapılandırılmış -dipnotlarda toplanmış ve yararlandığınız kaynaklara dayanan- bir KAYNAKÇA koyunuz.
xi) İnternet Kaynakları en sonda bu başlıkla ayrıca belirtilmelidir. Yararlanılan link adresi ve bu yararlanma tarihi belirtilmelidir.

(Dergimizin Yazım Kuralları oluşturulur ve düzenlenirken Ankara Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Dergisi'nden yararlanılmıştır.)

YAYIN POLİTİKASI

i) FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), bir felsefe dergisidir. Felsefe alanında araştırma makaleleri yayımlanır (Sosyal bilimlerin başka alanlarında çalışan araştırmacılara ait felsefe makalelerine de yer verilmektedir).

ii) Hakemli olan bu dergi, yılda iki kez (Bahar/Güz dönemlerinde) yayınlanır. 

Bahar sayısı için yazılar, en geç Şubat ayının sonuna; Güz sayısı için en geç Eylül ayının sonuna kadar gönderilmelidir. (Makale sayısı öngörülen miktarın üstüne çıktığı takdirde, yığılmayı önlemek için, makale kabulü bu tarihlerden önce de durdurulabilir.)
Yazılar hakemlere Bahar sayılarında Mart’ın ilk gününden, Güz sayılarında Ekim'in ilk gününden itibaren gönderilmeye başlar. Makale yazar tarafından önceden gönderilmiş olsa da, bu tarihlerden önce değerlendirme süreci başlatılmaz.
Hakemlere (yazının uzunluğu ve kısalığına, hakemin vaktinin uygun olup olmamasına göre) 2 ya da 3 hafta süre tanınır. Değerlendirme süreci olumlu ya da olumsuz olarak tamamlandıktan sonra, değerlendirme sonucu yazarlara iletilir.

iii) FLSF elektronik bir dergidir. Derginin basılı hali bulunmamaktadır.

iv) İçerik: Yalnızca felsefi araştırma makaleleri değerlendirmeye alınmaktadır. (Sosyal bilimlerin başka alanlarında çalışan araştırmacıların felsefi makalelerine de yer verilmektedir). Makaleler başka yerde yayınlanmamış olmalıdır. Makalelerin sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

v) Dil: Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yayınlanabilir.

vi) Makale Değerlendirme Süreci: ULAKBİM Dergipark üzerinden ulaştırılan yazılar, öncelikle içerik, yazım kuralları vd. yönlerden editörler tarafından incelenir ve değerlendirilmek üzere isimsiz olarak konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Değerlendirme sürecine giren her makalenin iki hakemden olumlu görüş alması gerekmektedir. Hakemlerden birinin olumsuz diğerinin olumlu görüş bildirdiği durumlarda makale ya üçüncü bir hakeme gönderilir ya da (makalenin konusu ilgi ve uzmanlık alanları kapsamında yer alıyorsa) dergi editörleri tarafından değerlendirilir.
Özel koşullarda, hakemlerin olumlu görüş bildirdiği durumlarda dahi, editörlerin makaleyi reddetme hakkı saklıdır. Bu tür durumlarda yazarlar hak iddia etmemeyi kabul ederek çalışmalarını değerlendirme sürecine sokar.
Düzeltme istenen yazılar, elden geçirildikten sonra, en geç iki hafta içinde Dergipark üzerinden yayın kuruluna geri gönderilmelidir.

vii) Dergimizde yayın sahibinin, baş editörün ve editörün yazıları değerlendirmeye alınmaz ve yayımlanmaz. Buna karşılık editör yardımcılarının yazıları, bütün yazarlar için geçerli değerlendirme ölçütleri ve süreçlerine göre, kör hakemlik sistemi esas alınarak ve değerlendirme süreci bizzat editörler ya da kendisi dışındaki bir editör yardımcısı tarafından yürütülerek gerçekleştirilir ve iki olumlu rapor alması durumunda yayımlanır. 

viii) Yayınlanmayan yazılar geri gönderilmez. Yazar(lar)a bilgi verilir.

ix) Bahar sayıları Mayıs’ın 15-31’i arası, Güz sayıları Aralık’ın 15-31’i arası yayınlanır.


ETİK İLKELER


FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)’ndeki çalışmaların yayınlanmasında rolü ve katkısı olan tüm paydaşların (yazarlar, hakemler, editör kurulu ve yayın kurulu), bilimsel ve felsefi araştırmaların doğru şekilde ilerlemesine katkı sağlaması hedeflenir. Bu nedenle tarafların birbirlerini geliştirecek işler yapıp önerilerde bulunması esastır. Bu hedef gereğince hazırlanan bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir.
Bu etik ilkeler, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan kılavuzlar ve politikalara dayanmaktadır. FLSF Dergisi, yayın sürecinin her aşamasında tüm tarafların aşağıdaki etik sorumlulukları benimsemesini ve bunları yerine getirmesini beklemekte, kendi adına bunu taahhüt etmektedir.

Editörler ve Editör Yardımcılarının Sorumlulukları
FLSF Dergisi’nde görev alan editör ve yardımcı editörleri, açık erişim olarak COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors", "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve “Code od Conduct” rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:
Editörler/Editör Yardımcıları, dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayımlanmasından sorumludur.
Editörler/Editör Yardımcıları, makale ve dergi yayım sürecinde fikrî mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla ve intihalle ilgili önlemleri almaktan sorumludur.
Editörler/Editör Yardımcıları, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
Editörler/Editör Yardımcıları, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerliliği ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
Editörler/Editör Yardımcıları, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
Editörler/Editör Yardımcıları, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
Editörler/Editör Yardımcıları, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
Editörler/Editör Yardımcıları, makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
Editörler/Editör Yardımcıları, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
Editörler/Editör Yardımcıları, yazar, hakem veya okurlardan gelen şikâyetleri dikkatle inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

FLSF Dergisi'nde yayın sahibinin, baş editörün ve editörlerin yazıları değerlendirmeye alınmaz ve yayımlanmaz. Buna karşılık editör yardımcılarının yazıları, bütün yazarlar için geçerli değerlendirme ölçütleri ve süreçlerine göre, kör hakemlik sistemi esas alınarak ve değerlendirme süreci bizzat editörler ya da kendisi dışındaki bir editör yardımcısı tarafından yürütülerek gerçekleştirilir ve iki olumlu rapor alması durumunda yayımlanır. 


Hakemlerin Sorumlulukları
FLSF Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin çalışma alanlarına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. Hakemlerin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:
Hakemlerin uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir. Konusu için uzmanın bulunamadığı zorunlu durumlarda, makalenin içeriğiyle bir bakımdan ilişkili olmaya özen gösterilmelidir.
Hakemler dergide yayımlanacak makalenin akademik kalitesinin en temel tespit edicisi olduklarının bilinciyle davranmalı ve akademik kaliteyi arttırma sorumluluğuyla değerlendirme yapmalıdır.
Hakemler, gizlilik ilkesine riayet etmelidir; raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar.
Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
Hakemler, yalnızca makalelerin içeriğinin doğruluğunu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir. Makalede ortaya konan düşüncelerin hakemin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
Yazar(lar)ın herhangi bir kötüye kullanımları durumunda (örn, intihal ya da benzer etik dışı faaliyetler) ilgili editörü hemen bilgilendirmelidirler.
Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.

Yazarların Sorumlulukları
Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde yer alan bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlere (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık, diğer etik ihlal türleri) aykırı olmamalıdır.
Gönderilen makalelerin derginin alanına uygun özgün çalışmalar olması beklenmektedir.
Yazar(lar)ın makalesinde yararlandığı tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Yazar(lar) çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayımlanmış çalışma FLSF Dergisi’ne gönderilemez.
Dergiye gönderilen bilimsel yazılarda, COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
Yazar(lar) yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekmektedir.
Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
FLSF Dergisi’nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda flsfdergisi@hotmail.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

(Dergimizin Etik İlkeleri oluşturulur ve düzenlenirken Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından çıkarılan Arış Dergisi'nin etik ilkelere ilişkin duyurusundan yararlanılmıştır.)

Dergimizde değerlendirme ya da yayın süreçleri için bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimiz 2024 yılından itibaren ikisi olağan biri dosya konulu özel sayı olmak üzere 3 sayı olarak, Mayıs (olağan sayı) Eylül (özel sayı) ve Aralık (olağan sayı) aylarında yayınlanacaktır. 

Hem özel sayımız hem de Aralık ayındaki olağan sayımız için makale kabulü 15 Mart'ta başlayacaktır.

Özel sayımızda yalnızca dosya kapsamında yer alan makalelere yer verilecektir. Makalenizi gönderirken hangi sayıda değerlendirilmesini istediğinizi bir notla bildirmeniz karışıklıkları önleyecektir.

İlginiz için teşekkür ederiz.