Cilt: 10 - Sayı: 1

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

Olgu Sunumları

Sayı Editör Kurulu

Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Kimya, Orman Mühendisliği, Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇOLAK Gümüşhane Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Halk Sağlığı, Geriatri, İş ve Meslek Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Sağlık Yönetimi, Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması, Sağlık Bilimleri, Tıp
Sağlık Bilimleri, Tıbbi Biyokimya, Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması, Biyoloji, Beslenme ve Diyetetik
Dr. Öğr. Üyesi Sevil CENGİZ GUMUSHANE UNIVERSITY, FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması
Doç. Dr. Huri İLYASOĞLU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Tıbbi Biyokimya, Acil Tıp, Aile Hekimliği, Beslenme ve Diyetetik
Dr. Öğr. Üyesi Nesibe ARSLAN BURNAZ GUMUSHANE UNIVERSITY, GÜMÜŞHANE HEALTH ACADEMY, DEPARTMENT OF NUTRITION AND DIETETICS 0000-0003-1163-4829
Biyokimya
Doç. Dr. Yeşim BAYRAKDAROĞLU GUMUSHANE UNIVERSITY, SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 0000-0003-1460-4780
Spor Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Özcan KOÇ Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Billimleri fakültesi
Sağlık Yönetimi
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Hemşirelik
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYDIN KIVANÇ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HALK SAĞLIĞI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
DR. ELANUR ULUDAĞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK, HEMŞİRELİK ESASLARI