Amaç ve Kapsam

Başta psikolojik danışma ve rehberlik olmak üzere, psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimleri alanında özgün çalışmalara, güncel yaklaşımlara ve araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergi olan Humanistic Perspective, Türkçe ve İngilizce araştırma makalesi, konferans ve sempozyum bildirisi, olgu sunumu ve derleme türünden makaleler yayınlar. Humanistic Perspective'nin okurları başta psikolojik danışma ve rehberlik olmak üzere, psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimleri alanına ilgi duyan araştırmacılar ve uygulayıcılardır. Dergimize makale gönderecek yazarlar dergimizin Yazım Kuralları'na ve Etik İlkeler ve Yayın Politikası'na uymak zorundadırlar.

Humanistic Perspective, başta psikolojik danışma ve rehberlik olmak üzere, psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimleri alanında özgün makalelere yer verir. 

Humanistic Perspective aşağıdaki konu alanlarında makaleler kabul eder.

 • Psikolojik Danışma Kuramlarının Uygulanması
 • PDR Güncel Yaklaşımlar ve Uygulanması
 • Okul Psikolojik Danışmanlığı 
 • Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları
 • Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
 • Aile Psikolojik Danışmanlığı
 • PDR Alt Uzmanlık Alanları Uygulamaları
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı Ölçeklerinin Geliştirilmesi ve Uyarlamaları
 • Eğitim Bilimleri Uygulamaları
 • Eğitim Psikolojisi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Madde Bağımlılığı
 • Kadın Araştırmaları 
 • Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları

Dergimizle İlişkili Anahtar Kelimeler : psikoloji, psikolojik danışma, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, okul psikolojik danışmanlığı, rehberlik, danışmanlık, eğitim psikolojisi, rehber öğretmen, sosyoloji, eğitim, rpd, pdr, sosyal bilimler, psikolog, psikoloji dergisi, psikoloji bilimi, psikoloji makale, psikoloji konuları, psikoloji ve insan, uygulamalı psikoloji, deneysel psikoloji, depresyon, psikoloji araştırmaları, bütüncül pisokoloji, psikolojik danışman, okul psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, aile psikolojik danışmanlığı, psikoloji temelli çalışmalar, öğretmen, öğrenci

Humanistic Perspective

2019


WEB : https://www.humanisticperspective.com | DergiPak Webhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/hp | E-posta: info@humanisticperspective.com