Amaç ve Kapsam

Başta psikolojik danışma ve rehberlik olmak üzere, psikiyatri, psikoloji, psikiyatri hemşireliği ve eğitim bilimleri alanında özgün çalışmalara, güncel yaklaşımlara ve araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergi olan Humanistic Perspective, Türkçe ve İngilizce tarama ve deneysel türde orijinal araştırma makalesi yayınlar. Olgu sunumu ve alan yazına yeni bir kavram ya da tartışma oluşturup katkı sağlayacak derleme çalışmaları dışında derleme makaleler kabul etmemektedirHumanistic Perspective'nin okurları başta psikolojik danışma ve rehberlik olmak üzere, psikiyatri, psikoloji, psikiyatri hemşireliği ve eğitim bilimleri alanına ilgi duyan araştırmacılar ve uygulayıcılardır. Dergimize makale gönderecek yazarlar dergimizin Yazım Kuralları'na ve Etik İlkeler ve Yayın Politikası'na uymak zorundadırlar.

Humanistic Perspective, başta psikolojik danışma ve rehberlik olmak üzere, psikiyatri, psikoloji, psikiyatri hemşireliği ve eğitim bilimleri alanında özgün makalelere yer verir.

Humanistic Perspective aşağıdaki konu alanlarında makaleler kabul eder.

 • Psikolojik Danışma Kuramlarının Uygulanması
 • PDR Güncel Yaklaşımlar ve Uygulanması
 • Okul Psikolojik Danışmanlığı 
 • Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları
 • Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
 • Aile Psikolojik Danışmanlığı
 • PDR Alt Uzmanlık Alanları Uygulamaları
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı Ölçeklerinin Geliştirilmesi ve Uyarlamaları
 • Eğitim Bilimleri Uygulamaları
 • Eğitim Psikolojisi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Madde Bağımlılığı
 • Kadın Araştırmaları 
 • Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları


Yayımlanma Ayları
Şubat Haziran Ekim


Humanistic Perspective - 2019


DergiPark Webhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/hp | E-posta: hpeditorluk@gmail.com