Amaç

Başta psikolojik danışma ve rehberlik olmak üzere, psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimleri alanında özgün çalışmalara, güncel yaklaşımlara ve araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergi olan Humanistic Perspective, Türkçe ve İngilizce araştırma makalesi, konferans ve sempozyum bildirisi, olgu sunumu ve derleme türünden makaleler yayınlar.

Kapsam

Humanistic Perspective aşağıdaki konu alanlarında makaleler kabul eder.

  • Psikolojik Danışma Kuramlarının Uygulanması
  • PDR Güncel Yaklaşımlar ve Uygulanması
  • Okul Psikolojik Danışmanlığı 
  • Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları
  • Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
  • Aile Psikolojik Danışmanlığı
  • PDR Alt Uzmanlık Alanları Uygulamaları
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı Ölçeklerinin Geliştirilmesi ve Uyarlamaları
  • Eğitim Bilimleri Uygulamaları