Telif Hakkı Politikası

Humanistic Perspective Açık Erişimli olup CC BY-NC 4.0 lisansı kullanır. Dergimize makalelerini gönderen yazar(lar)ın telif hakları ve yayın hakları saklıdır. Yazarlar makalelerini dergimize gönderirken Telif Hakkı Anlaşması Formu' nu doldurmak zorundadırlar. Form, mavi renkli tükenmez kalem ile imzalanıp sisteme PDF formatında yüklenmelidir. Yazarların farklı kurumlarda çalışıyor olması durumunda her bir yazar formu ayrı nüshalar şeklinde doldurabilir ve sorumlu yazar tüm formları tek bir PDF dosyasında birleştirmelidir. Yazarlar, formda da belirtildiği üzere dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları CC BY-NC 4.0 lisansı altında yayımlanır. Bu lisans hakkında detaylı bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz. 


Yazarlar, CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında çalışmalarını dergiye göndererek aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

 1. Yayımlanan makalenin telif hakları yazarına aittir.
 2. Yazarlar, bu dergiye, makaleyi yayınlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki verir.
 3. Yazarlar, orijinal yazarları ve alıntı ayrıntıları tanımlandığı sürece, herhangi bir üçüncü kişiye makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.
 4. Bu lisanstaki hiçbir şey, bir yazarın çalışmalarının bütünlüğünü ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz veya kısıtlamaz.
 5. Makale ilgili tüm ticari haklar, yazarlara aittir.

Derginin yayına başladığı ilk sayısından (Ekim 2019) itibaren yayımladığı tüm makaleler, açık erişimlidir. Açık Erişim Politikamız hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Yayıncı tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayınlamasına izin verirler.

Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır.


Lisans Detayları


Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, dergimize gönderdiğiniz makalenizin her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir. Ancak makalenin ticari kullanımına izin vermez.

Lisans şartlarını yerine getirdiğiniz sürece, lisans sahibi bu özgürlükleri (belirtilen hakları) iptal edemez.

Bunları yapmakta özgürsünüz:

PAYLAŞ: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.

UYARLA: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et

Aşağıdaki şartlar altında:

ATIF: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.

GAYRİTİCARİ: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.

Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

Bu dergide yayınlanan makaleler LOCKSS'de dijital olarak arşivlenir. LOCKSS sistemi, bu erişim Arşiv Birimi'ni toplama, koruma ve sunma iznine sahiptir.

Yazarlardan ıslak imza ile taahhüt alınır.  (Telif Hakkı Anlaşması Formu)

Bu kapsamda yazar(lar) aşağıdaki hususları kabul eder:

 1. Sunulan makalenin yazar (lar)ın orijinal çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
 2. Tüm yazarların bu çalışmaya asli olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
 3. Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
 4. Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını,
 5. Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.
 6. Yazarlar, Yayıncının bu fikri eseri, Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayınlamasına izin verirler. Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.
 7. Yazar (lar)ın veya varsa yazar (lar)ın işvereninin telif dâhil patent hakları, fikri mülkiyet hakları saklıdır.
 8. Ben/Biz, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca vuku bulacak hak talebi veya açılacak davalarda Yayıncının ve Dergi Editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu taahhüt ederim/ederiz.
 9. Ayrıca Ben/Biz makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını taahhüt ederim/ederiz.

Yayıncı Arşiv Politikası


Yayımcı: Fuat AYDOĞDU

Dergi Adı: Humanistic Perspective

ISSN: 2687-4229

1.Yayıncı, yazarlara, bir makalenin kendi kendine arşivleme (yazarın kişisel web sitesi) ve/veya yayınlandıktan sonra kurumsal bir havuzda arşivleme için bir makalenin (yayıncı pdf) nihai yayınlanmış sürümünün kullanılmasına izin verir.
2. Yazarlar, makalelerini halka açık ve/veya ticari konu tabanlı arşivlerde kendi kendilerine arşivleyebilirler. Ambargo süresi yoktur ancak yayınlanan kaynak belirtilmeli ve dergi ana sayfasına veya makalelerin DOI'sine bir bağlantı ayarlanmalıdır.
3. Yazarlar makalenin çıktısını PDF belgesi olarak indirebilirler. Yazarlar makalenin kopyalarını meslektaşlarına herhnagi bir ambargo olmaksızın gönderebilir.
4. Yayıncı, makalelerin tüm sürümlerine izin verir (Gönderilen sürüm, kabul edilmiş versiyon, yayınlanmış versiyon) ambargo olmaksızın yazarın tercih ettiği bir kurumsal veya başka bir arşivde saklanacaktır.

Yayımlanan Versiyon
Yayım Türü: Açık Erişim
OAI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/hp/page/12480
RSS: https://dergipark.org.tr/hp/rss-feeds
LOCKSS: https://dergipark.org.tr/hp/lockss-manifest
Ambargo: Ambargo süresi yoktur.
Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC 4.0
Telif Hakkı Sahibi: Yazarlar (Yazarlar telif hakkını korur)
Arşiv Yeri: Kurumsal Arşiv, Crossref, EBSCO, Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.
Politika Koşulları: Atıf ve alıntı standartlarına uyularak dergiye atıf yapılmalıdır. DOI ile yayıncı sürümüne bağlanmalıdır.

Kabul Edilen Versiyon

Ambargo: Yok
Arşiv Yeri: Kurumsal Arşiv, Crossref, EBSCO, Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Gönderilen Versiyon
Ambargo: Yok
Arşiv Yeri: Kurumsal Arşiv, Crossref, EBSCO, Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Oluşturulma Tarihi: 19.10.2019
Güncellenme Tarihi: 11.07.2023


Humanistic Perspective - 2019


DergiPark Webhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/hp | E-posta: hpeditorluk@gmail.com