Depo Politikası

Birçok yazar, makalelerinin bir kopyasını kendi seçtikleri kurumsal veya başka bir arşive koymak ister. Humanistic Perspective, yazarların dergide yayımlanmış her bir makalesi için dergi depo politikası gereğince;

Gönderilen sürümü
Kabul edilen versiyonu (Yazar Kabul Edilen Makale)
Yayınlanmış sürümü (Kayıt Sürümü)
gibi sürümlerini ambargosuz tercih ettiği kurumsal veya başka bir arşivde saklanmasına izin verir.

Google AkademikIndex CopernicusResearch BibTürk Psikiyatri Diziniİdeal OnlineAsos İndexCite FactorCrossrefJournal Factor
Humanistic Perspective

2019


WEB : https://www.humanisticperspective.com | DergiPak Webhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/hp | E-posta: info@humanisticperspective.com