Dergimiz Hakkında

DUYURU


Değerli Araştırmacılar,

Humanistic PerspectiveEkim 2023 sayısı için makale kabul etmeye başlamıştır. Makalelerinizi dergimizin sağ tarafında bulunan "Makale Gönder" butonuna tıklayarak gönderebilirsiniz. Dergimiz, gönderilen aday makalelerinizin yayına geçinceye kadar ki süreçte her aşamada tarafınıza bilgilendirme yapacaktır. 


ÖNEMLİ DOSYALAR


Humanistic Perspective'e göndereceğiniz çalışmalarınızı bu sayfadaki dosyalarla beraber sisteme yükleyiniz.AMAÇ ve KAPSAM


Başta psikolojik danışma ve rehberlik olmak üzere, psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimleri alanında özgün çalışmalara, güncel yaklaşımlara ve araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergi olan Humanistic Perspective, Türkçe ve İngilizce araştırma makalesi, konferans ve sempozyum bildirisi, olgu sunumu ve derleme türünden makaleler yayınlar. Humanistic Perspective'nin okurları başta psikolojik danışma ve rehberlik olmak üzere, psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimleri alanına ilgi duyan araştırmacılar ve uygulayıcılardır. Dergimize makale gönderecek yazarlar dergimizin Yazım Kuralları'na ve Etik İlkeler ve Yayın Politikası'na uymak zorundadırlar.

Bu bağlamda:

  • Psikolojik Danışma Kuramlarının Uygulanması
  • PDR Güncel Yaklaşımlar ve Uygulanması
  • Okul Psikolojik Danışmanlığı 
  • Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları
  • Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
  • Aile Psikolojik Danışmanlığı
  • PDR Alt Uzmanlık Alanları Uygulamaları
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı Ölçeklerinin Geliştirilmesi ve Uyarlamaları
  • Eğitim Bilimleri Uygulamaları

YAYIN SIKLIĞIHumanistic Perspective, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayınlanır. 


YAYIN DİLİHumanistic Perspective'in yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.


YAYIN İLKELERİHumanistic Perspective, başta psikolojik danışma ve rehberlik olmak üzere, psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimleri alanında özgün çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. 

Humanistic Perspective'e gönderilecek makaleler bilimsel nitelikte olmalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

Humanistic Perspective, Türkçe ve İngilizce araştırma makalesi, konferans ve sempozyum bildirisi, olgu sunumu ve derleme türünden makaleleri yayınlar.

Humanistic Perspective'te yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Humanistic Perspective'te yer alan yazılardaki görüş ve düşünceler yazarlarının kişisel görüşleri olup derginin ve bağlı olduğu kurumların görüşlerini yansıtmaz.


HAKEMLİK ve DEĞERLENDİRME SÜRECİHumanistic Perspective'e gönderilen yazılar Ön Değerlendirme, Hakem Değerlendirmesi ve Yayına Hazırlama aşamalarından geçer.

Humanistic Perspective'te yayınlanması talebiyle gönderilen yazılar, Ön Değerlendirme aşamasında Yazım Kurallarımız sayfasında belirtilen yapı ve biçim özelliklerini açısından kontrol edilir. Yapılan bu Ön Değerlendirme sonucunda yazardan bazı değişiklikler istenebilir ya da yazı tümüyle reddedilir.

Humanistic Perspective, Ön Değerlendirme aşamasını yapı ve biçim özelliklerini taşıdığı gerekçesiyle geçen yazıları, değerlendirilmek üzere uzmanlık alanına göre 3 hakeme gönderir. Hakem Değerlendirmesi süreci olarak adlandırılan bu süreçte Yazar ile hakemin bilgilerinin gizli tutulduğu Kör Hakemlik Sistemi ile gönderilen çalışma hakemlerce değerlendirilir. Hakemler yazarların çalıştığı kurumdan olamazlar ve bu yüzden bağımsızdırlar. Üç hakemden ikisinin olumlu görüşü üzerine yazı Yayına Hazırlama aşamasına alınır. Yayına Hazırlama aşaması yazının son kez okunup kontrol edilmesi aşamasıdır.

Humanistic Perspective'e gönderilen çalışmalarda yazarlar Humanistic Perspective'in 3 aşamalı değerlendirme sürecini kabul etmiş sayılır. 

Humanistic Perspective'e makale gönderen yazar/yazarlar, Hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Dergideki hakemlik sürecinde, akademik unvana sahip kişilerin yayınları için ancak eşit ya da üst derecede akademik unvana sahip kişiler hakem olabilir.LİSANSLAMA ve TELİF HAKKI

Humanistic Perspective Açık Erişimli olup CC BY-NC 4.0 lisansı kullanır. Dergimize makalelerini gönderen yazar(lar)ın telif hakları ve yayın hakları saklıdır. Yazarlar makalelerini dergimize gönderirken Telif Hakkı Anlaşması Formu' nu doldurmak zorundadırlar.AÇIK ERİŞİM BİLDİRİMİHumanistic Perspective'eAçık Erişim olarak yayımlanan bir dergidir. Derginin Açık Erişim Politikası için tıklayınız.


İNTİHAL DENETİMİHumanistic Perspective'e gönderilen makaleler etik kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve metin içinde yapılan atıflar mutlaka belirtilmelidir. Dergimize gönderilen makaleler hakem değerlendirmesi sürecinden sonra, yayımlanmadan önce intihalin önüne geçilmesi amacıyla Turnitin programında değerlendirilmektedir. Dergimizde yayınlanan herhangi bir makalede başka birinin fikri mülkiyet hakkının olası bir sebeple ihlal edildiği tespit edilirse ilgili makale dergiden geri çekilir ve yazarın gerekli açıklama yapması beklenir. Daha sonraki sayıda gerekli düzeltmeler yapılır. Tüm bu süreçte Humanistic Perspective editörlüğü gerekli bilimsel savunuculuğu yapar. 

Dergimizin benzerlik oranı üst sınırı %20'dir.
MAKALE GÖNDERME ve YAZIM KURALLARIHumanistic Perspective'e göndereceğiniz makalelerin yazım kurallarını belirten sayfamıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yazım Kurallarımız dikkate alınmadan gönderilen makaleler Ön Değerlendirme Sürecinde düzeltme için sorumlu yazara iletilebilir ya da  tamamen reddedilebilir. ÜCRETLENDİRMEHumanistic Perspective, göndereceğiniz makalelerden değerlendirme sürecinin hiç bir aşamasında herhangi bir ücret talep etmez. 


Humanistic Perspective - 2019


DergiPark Webhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/hp | E-posta: hpeditorluk@gmail.com