Yazım Kuralları

BİÇİM


Kenar Boşluklarıüst, sağ, sol ve alt kısımları 2,5 cm olarak belirlenmelidir.

Yazı Tipi ve PuntosuTimes New roman 12 punto kullanılmalı, 1,5 satır aralığı olmalıdır. 

Paragraflarbir tab (1,25cm) içeriden başlanmalıdır.

Üst Bilgi, makalenin kısa adı tamamı büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır.

Blok Alıntı, yapıldığında alıntının tamamı bir tab (1,25cm) içeride olmalıdır. Alıntıyı bitirdiğinizde kaynak vermeyi unutmayınız (Kaynak, yıl, sayfa numarası).YAPI


Bölümler, Başlık, Öz/Abstract, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sınırlılıklar ve Öneriler, Sonuç, Kaynakça ve Ekler olacak şekilde ayrılacaktır.


BAŞLIK


Sadece ilk harfleri büyük ve ortalanmış olacak şekilde yazılır. Hemen alt satırına yazarların isimleri aynı biçimde eklenir. Yazarın çalıştığı kurum aynı biçimle alt satıra eklenir. İki alt satıra sola yaslı biçimde (ortalamadan) yazarın iletişim bilgilerine yer verilir. 


ÖZ/ABSTRACT


Makale hangi dilde yazılmış ise önce o dil olmak şartıyla 200 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. Özetin başlığının "Öz" ve "Abstract" olarak konulması gerekmektedir. Ayrıca makale için 5 İngilizce (Keywords) 5 Türkçe (Anahtar Kelimeler) anahtar sözcüğe yer verilmeli, Keywords ve Anahtar Kelimeler sözcükleri bir tab (1,25cm) içeriden ve italik yazılmalıdır.ARA BAŞLIKLAR


1. Düzey: Ortalanmış, Kalın, Başlıktaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük

2. Düzey: Sola yaslanmış, Kalın, Başlıktaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük

3. Düzey: Bir tab içeride, Kalın, Başlığın sadece ilk harf büyük, sonunda nokta var.

4. Düzey: Bir tab içeride, Kalın, İtalik, Başlığın sadece ilk harf büyük, sonunda nokta var.

5.  Düzey: Bir paragraf içeride, İtalik, Başlığın sadece ilk harf büyük, sonunda nokta var


ATIFHumanistic Perspective'de yer alacak yazılarda metin içi atıflar verilirken yazarların adları ve eserin yayım yılıyla beraber, atıf yapılan kısmın alındığı sayfa numarasının da yazılması gerekmektedir.

Gerek paraphrase (yazarın dillendirdiği görüşü kendi cümlelerinizle tekrar yazmak), gerekse doğrudan alıntıda (yazarın cümlelerini tırnak içinde veya blok alıntıyla aynen aktarmak) sayfa numaralarının da parantez içinde verilmesi lazımdır. Eğer kaynak sayfalardan oluşmuyorsa (örneğin internetten alınan bir yazıysa), atıf yapılan kısmın kaçıncı paragrafta yer aldığı (Yazar, Yıl, para. x) şeklinde belirtilmeli, x yerine paragrafın metindeki sırası yazılmalıdır.

Aynı parantez içinde birden fazla esere atıf yapılıyorsa, kaynakçada önce yazılacak olan ilk olarak yazılır. 

Aynı yazara ait iki ya da daha fazla esere gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: Örneğin: (Cemil Meriç, 2000a); (Cemil Meriç, 2000b).

Bunlardan ilki, kaynakçada yer alan Bu Ülke adlı kitaba, ikincisi ise Kültürden İrfana kitabına gönderme yapar.

Yazar belirtilmemiş eserlerde eserin adının ilk bir kaç sözcüğü yazılır. Bu tür bir yapıta gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir: 

Diğer bir kaynakta (Aile Eğitim Rehberi, 2008) belirtildiği gibi...

Aile Eğitim Rehberi’nde (2008) belirtildiği gibi...

Eğer aynı soyadına sahip birden fazla yazara gönderme yapılıyorsa eserlerin yayın yılları farklı olsa bile, cümle içinde yazarların adları da belirtilmelidir. 

Örneğin: Turan Yay (1993); Gülsün Yay (2012).

Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır. 

Örneğin: (Hikmet Öğüt, kişisel görüşme, Aralık 2000).

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. 

Örneğin: (alıntılayan Özcan, 2001, s. 210); (aktaran Smith, 2012b, ss. 45-52). 

Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki kaynak bilgilerine yer verilmez.


KAYNAKÇA


Çalışma esnasında kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynaklar (klasik metinler ve kişisel görüşmeler hariç) Kaynakça’ya eklenir. Çalışmada atıf yapılmayan eserlere Kaynakça’da yer verilmez.

1. Eserin son baskısına atıf yapın.

2. Mevcutsa makalenin sayfa numaralarını ve yer aldığı sayının cilt numarasını ekleyin.

3. DOI numarası mevcutsa referansın en son kısmına ekleyin.

Kaynakça’yı iki şekilde oluşturabilirsiniz. Bizim tercihimiz Miscrosoft Word programını kullanmanızdır, böylelikle hata payı sıfıra inecektir.

A) Microsoft Word’de Otomatik Olarak

1) Makale word’de yazılmaya başlanmadan önce, “Başvurular” sekmesinden “Kaynakları Yönet” ve “Stil” kısmına gidilir. Stilden “APA Sixth Edition” seçilir.

2) “Kaynakları Yönet” kısmına tıklanır, açılan sekmede “Yeni” kısmına tıklanarak makalede kullanılan kaynaklar tek tek eklenir.

VEYA

Makaleyi Word’de yazarken, yaptığınız her alıntıdan sonra “Başvurular” sekmesinden “Alıntı Ekle”ye tıklayıp “Yeni Kaynak Ekle”yi seçin. Açılan sekmeden kullandığınız kaynağa ait bilgileri girip kaydedin. Bu şekilde kaynakları kullandıkça sisteme girmiş olacaksınız.

3) Makale bittikten sonra, “Başvurular”dan “Kaynakça” => “Kaynakça Ekle”ye tıkladığınızda, alıntı yaptığınız kaynakları uygun stilde belgenin sonuna ekleyecektir.

B) Manuel Olarak

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa eser adı esas alınır. Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla

yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa eser adlarının alfabetik sırasına göre “2009a”, “2009b” şeklinde sıralanır.


1. KİTAPLAR

a)         Tek Yazarlı ya da Editörlü Kitap

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

b)        İki ya da Daha Fazla Yazarlı ya da Editörlü Kitap

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın

Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi.

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri., İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Üçüncü Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer:Yayınevi.

c)         Gözden Geçirilmiş Ya Da Genişletilmiş Baskılar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (Gözden geçirilmiş/genişletilmiş x. baskı). Baskı Yeri: Yayınevi.

ç)         Yazarı Belirsiz Kitaplar

Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Yıl). Yer: Yayınevi.

d)         İki Ya Da Daha Fazla Ciltten Oluşan Kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (x. cilt). Baskı Yeri: Yayınevi.

e)         Çeviri Kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

f)         Derlenmiş Bir Kitaptaki Yazı

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

g)         Derlemede Yer Alan Bir Yazı Ya Da Bölüm

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

h)         Başvuru Kitaplarındaki Bölüm Ya Da Yazı

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.


2. MAKALELER

Dergi Makaleleri için:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi: xxxxxx


3. DİĞER KAYNAKLAR

a)    Film

Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi.

b)    İnternet Kaynakları

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

c)    Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.