Sıkça Sorulan Sorular

Derginizin temel nitelikleri nelerdir?


Humanistic Perspective, Uluslararası nitelikte olup, bilimsel ve hakemli bir dergidir. Ulusal ve uluslararası bir çok alan indeksi tarafından taranmaktadır.


Derginizin yayın formatı nasıldır?


Humanistic Perspective, sadece e-dergi olarak yayımlanan bir dergidir. Basılı yayımlanmamaktadır.


Derginiz ücretli midir?


Humanistic Perspective, hem okur hem de yazar rolleri için kullanıcılarından herhangi bir ücret talep etmez. Humanistic Perspective, yayımladığı makalelerin ve sayı tam dosyalarının ücretsiz bir şekilde indirilmesine, okunmasına, yazdırılmasına, kopyalanmasına ve dağıtılmasına izin verir. Dergimizin okurları, yazarları dergimizde yayımlanan makalelere PDF formatı ile ulaşabilirler.


Dergide yayımlanan makalelere erişim iznimiz var mıdır?


Humanistic Perspective yayımladığı herhangi bir sayısındaki makalelere erişim için özel bir izin istemez. Okurlar, dergide yayımlanan makaleleri üye olmadan okuyabilirler. Ancak dergimizde kullanıcı kaydı olan okurlarımız, dergimizin yeni sayısı çıktığında e-posta ile bilgilendirme alabilirler.


Derginizin yayım aralığı nedir?


Humanistic Perspective, yılda üç defa yayımlanır. Yayım dönemi yılın Şubat, Haziran ve Ekim aylarıdır.


Derginize göndereceğimiz makalelerin yayım sürecini takip edebilir miyiz?


Humanistic Perspective, web tabanlı olup yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin dergiye gönderilmesinden, yayımlanıncaya kadar ki her aşamasında sorumlu yazarlarına bilgi verir. Humanistic Perspective, yazarlarla kurulan iletişimde “Hızlı Bildirim” ile sorumlu yazarlara her konuda destek vermeye açıktır.


Derginize gönderilen makaleler kaç hakem tarafından değerlendirilmektedir?


Humanistic Perspective’ye gönderilen makaleler ilgili alanda çalışmaları olan en az iki en çok üç hakeme değerlendirmek üzere gönderilmektedir. 


Derginizde değerlendirme süreci nasıldır?


Humanistic Perspective'ye gönderilen yazılar Ön Kontrol, Değerlendirme ve Düzenleme aşamalarından geçer


Humanistic Perspective'de yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, Ön Kontrol aşamasında Yazım Kurallarımız sayfasında belirtilen yapı ve biçim özellikleri ve makaleye ait belgeler (Tam Metin, Etik Kurul Raporu, Aday Makale Taahütnamesi, Telif Hakkı Devir Formu) ve imzalar açısından kontrol edilir. Yapılan bu Ön Kontrol sonucunda yazardan bazı değişiklikler istenebilir ya da makale tümüyle reddedilir.


Humanistic Perspective, Ön Kontrol aşamasını yapı ve biçim özelliklerini taşıdığı ve eksik belgesinin olmadığı gerekçesiyle geçen makaleleri, değerlendirilmek üzere uzmanlık alanına göre en az iki en fazla üç hakeme gönderir. Değerlendirme süreci olarak adlandırılan bu süreçte yazar ile hakemin bilgilerinin gizli tutulduğu Kör Hakemlik Sistemi ile gönderilen makale hakemlerce değerlendirilir. Hakemlerden en az ikisinin olumlu görüşü üzerine yazı Düzenleme aşamasına alınır. Düzenleme aşaması yazının son kez okunup kontrol edilmesi aşamasıdır.


Derginin bir sayısında en fazla kaç makale yayımlanır?


Humanistic Perspective, yayımladığı bir sayısında en fazla 25 makale yayımlar. Makale Değerlendirme Süreci (Ön Kontrol – Değerlendirme - Düzenleme) tamamlayan ya da yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç bekletilmeksizin mizanpaja alınır ve yayımlanır.


Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilir mi?


Etik açısından böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editör kurulunun özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve inisiyatif gerektiren durumlarda geçerlidir.


Derginizin kapsamına giren bütün alanlarında ya da disiplinlerde yeterli hakem bulunmakta mıdır?


Dergimize bilimsel nitelik ve kavramlara saygı duyan gönüllü olarak çalışan, hiçbir maddi beklenti içinde olmayan değerli bilim adamları gelen çalışmaları etkin bir incelemeden ve bilimsel niteliklerini onaylamak koşulu ile değerlendirmektedir. Bu nedenle dergimizde yayın kabul edilen disiplinlere dair birden fazla akademik kariyer sahibi, bilgisi ve tecrübesiyle destek sağlayan hakem kurulumuz bulunmaktadır. Hakem kurulumuzda yer alan üyeler dergimize gönderilen “Hakem İstekleri” ile artmaktadır.


Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?


Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör ve baş editör yardımcılarını ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilemez.


Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini isteyebilir mi?


Humanistic Perspective, böyle bir durumu kabul etmez. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş editörün onayı ile gerçekleştirilir.
Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yayın kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip yayımlanmak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak üzere yayın sistemden kaldırılır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması için yayın kabul şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun olacaktır.


Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Humanistic Perspective'nin yayın dili Türkçe, İngilizce’dir. Fakat farklı dillerde hazırlanan çalışmalar da Türkçe ve İngilizce başlıkları, Türkçe ve İngilizce abstract / özet içermesi ve ilgili dille ilgili dil editörümüzün olması durumunda kabul edilmektedir.


Yazar kendisine ait makalesinin hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair bilgi edinmek isteyebilir mi?


Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem bilgisi istenemez, istense bile verilmez.


Yazar makalesinin bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe hakkına sahip midir?


Humanistic Perspective, böyle bir durum söz konusu olduğunda değerlendirilmesi gereken makalenin ilgili konu alanı çerçevesinde yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın makalesinin değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar ve nedenler belirtilmek koşulu ile e-mail vasıtasıyla bir üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından uygun görülür ise işleme alınır. Aksi durumda baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve standart süreç devam eder.


Yazar makalesinin değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir mi?


Yazar başvuru esnasında hazırladığı makalesinin ilgili konu alanında uzman ve en az dr. ünvanlı 5 hakem önerme imkânı vardır. Editör veya alan editörü isterse bu hakemlerden istediğini seçerek yararlanabilir.


Yazar makalesini istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?


Humanistic Perspective, makale değerlendirme süreci olan ön kontrol, değerlendirme ve düzenleme aşamalarının yalnızca ön kontrol aşamasındaki makalelerin yazarı tarafından çekilmesine izin verir. Değerlendirme ve düzenleme aşamasındaki makaleler yayın kurulu izni olmadıkça geri çekilemez.


Humanistic Perspective - 2019


DergiPark Webhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/hp | E-posta: hpeditorluk@gmail.com