Dosyalar

docx.png

TELİF HAKKI DEVİR FORMU

Aday Makalenizin Tüm Haklarını Humanistic Perspective Dergisine Devreder


docx.png

ADAY MAKALE TAAHHÜTNAMESİ

Aday Makalenizi Dergimize Göndermeden Önce Kontrol Basamaklarını Gösteren ve Tarafınızdan Verilecek Taahhütname