Açık Erişim Politikası

Humanistic Perspective (HP) Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin (BOAI) ilkeleri doğrultusunda Açık Erişimi tanımlar ve aşağıda yer alan tanımını kabul eder:

Budapeşte Açık Erişim Girişimi’nin (BOAI) ve Açık Erişim Berlin Bildirgesi’nin (Ekim 2019) açık erişim tanımı:

Açık erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir. [Kaynak: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations]

Humanistic Perspective dergisi açık erişime izin verir. Dergimizde yayımlanan içeriğin tüm bölümleri bu açık erişim politikamız kapsamında kalıcı ve serbest bir şekilde erişilebilir kılınmıştır. Humanistic Perspective, dergide yayımlanan tüm makaleleri sürekli ve ücretsiz kullanmaya izin verir.

Humanistic Perspective, dijital içeriğin arşivlenmesi ve korunmasını DERGİPARK aracılığıyla LOCKSS kullanarak yapmaktadır.

Yayımlanan tüm makalelerimiz, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansına tabidir.

Humanistic Perspective dergisinde makalesi yayımlanan her yazar, dergimizin açık kaynak erişim politikasını ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) koşullarını kabul ederler.


Humanistic Perspective - 2019


DergiPark Webhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/hp | E-posta: hpeditorluk@gmail.com