ISSN: 2667-8691
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği (ERPA)
Kapak Resmi
 

Journal of Individual Differences in Education (JIDE), eğitim alanıyla ilgili makaleleri kabul eden uluslararası, hakemli, kar amacı gütmeyen, profesyonel bilimsel bir dergidir. JIDE altı ayda bir çevrimiçi yayınlanmakta ve İngilizce ya da Türkçe olarak yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Yazarlar, yayın etiğini titizlikle takip etmelidirler. Farklı kurum ve ülkelerden gelen makaleleri memnuniyetle kabul eden JIDE, Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği (ERPA) tarafından desteklenmektedir.

 JIDE, aşağıdaki türlerde nitel ve / veya nicel araştırmaları yayınlamaktadır:

  • Standart Makaleler (orijinal araştırma)
  • Proje Raporları (orijinal araştırma)
  • Teknik Raporlar (yöntemler, teknikler vs. ile ilgili)
  • Derleme (genel ilgi alanları üzerine kısa incelemeler)
  • Kısa Makale (yeni bilgiler sunan kısa makaleler veya yayınlanmış makalelere yanıtlar)

2023 - Cilt: 5 Sayı: 2