Cilt: 13 - Sayı: 2

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi