Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-4076 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://www.erbakan.edu.tr/hukukfak/sayfa/6622


Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Derginin Yazışma adresi: konyahukukdergi@gmail.com

E-ISSN: 2667-4076

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-4076 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://www.erbakan.edu.tr/hukukfak/sayfa/6622
Kapak Resmi


Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Derginin Yazışma adresi: konyahukukdergi@gmail.com

E-ISSN: 2667-4076

Dizinler

14703


13691


13692


19471