Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-4076 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://www.erbakan.edu.tr/hukukfak/sayfa/6622


Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Dergimiz ulusal nitelikte bir dergidir. Derginin Yazışma adresi: konyahukukdergi@gmail.com

E-ISSN: 2667-4076

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-4076 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://www.erbakan.edu.tr/hukukfak/sayfa/6622
Kapak Resmi


Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Dergimiz ulusal nitelikte bir dergidir. Derginin Yazışma adresi: konyahukukdergi@gmail.com

E-ISSN: 2667-4076

Dizinler

14703


13691


13692