e-ISSN: 2667-4076
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Çift kör hakem usulü ile yayın kabul eden uluslararası* dergimiz; TR Dizin, Heinonline, Academic Resource Index, Asos Index, Sicentific Indexing Service veri tabanları ve dizinlerde taranmaktadır. Nisan 2021'den itibaren dergimiz "erken görünüm" usulü ile yayına başlamıştır. Gönderilen makaleler, hakem sürecinden geçerek editör kurulu tarafından yayımlanmaya uygun görüldüğü andan itibaren sayının yayın vakti gelmeden dergipark üzerinden yayınlanacaktır. 

Derginin yazışma adresi: konyahukukdergi@gmail.com. Not: Dergimiz editöryal süreçleri tamamıyla dergipark üzerinden yürütmekte olup mail adresimizden gönderilen makalelerin editöryal süreçleri başlatılmamaktadır. 

E-ISSN: 2667-4076

* Dergimiz, uluslararası indexlerde taranması sebebiyle bazı alanlarda uluslararası olarak kabul edilmekteyken, yayın veya danışmanlar kurulunda yabancı bulunmadığı için bazı alanlarda ulusal olarak kabul edilmektedir. 

2022 - Cilt: 5 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

5. Sinema Eserleri

Diğer Dizinler veya Veritabanları

14703


13691


13692


19471


17742

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.