Cilt: 5 Sayı: 2, 29.12.2021

Yıl: 2021

Derleme Makaleler

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

4. Dijital Dönüşüm Bakış Açısıyla Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetlerin Sunumu: E-Belediye Hizmetlerinin İçerik Analizi

Sosyal Çalışma Dergisi, 2017 yılında yayın hayatına başlayan kör hakemli bir e-dergidir. Dergi, klasik ve çağdaş sosyal çalışma perspektiflerini inceleyerek hem sosyal hizmet alanlarına yönelik yapılan araştırmaları yayımlama hem de bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. 

Dergideki makaleler;  YAZ(Haziran) ve KIŞ(Aralık) dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Makaleler Türkçe ya da İngilizce dillerinde yayımlanabilmektedir.

Bu dergi Açık Erişimli bir dergidir.


Sosyal Çalışma Dergisi’ne genel sosyal hizmet konuları dışında aşağıdaki konu başlıklarından da çalışmalar kabul edilmektedir:


·        Sosyal içerme

·        Sosyal dışlanma

·        Damgalanma

·        Sosyal uyum

·        Sosyal politika

·        Sosyal güvenlik

·        Sosyal sigortalar

·        Soyal yardım

·        Toplumsal yapı ve değişim

·        Sosyal hukuk

·        Kentleşme ve nüfus

·        Sosyal psikoloji

·        Engelli çalışmaları

·        Aile çalışmaları

·        Çocuk çalışmaları

·        Kadın çalışmaları

·        Yaşlı çalışmaları

·        Göç çalışmaları

·        Yoksulluk çalışmaları

·        İstihdam çalışmaları

·        İnsani gelişmişlik çalışmaları

Sosyal Çalışma Dergisi

Turkish Journal of Social Work
Genel Hususlar

 • Dergide telif ve tercüme makaleler, araştırma makaleleri, araştırma raporları, yayın değerlendirme ve tartışma yazıları yayımlanabilir. Makaleler Türkçe ya da İngilizce yayınlanabilir.
 • Dergiye gönderilen yazı, konusu ile ilgili iki akademisyen ve Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra yayımlanabilir. Dergiye gönderilen yazıların başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Gönderilen yazıların yayımlanma zorunluluğu yoktur. 
 • Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı, yayınlanan yazıların da her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazarlar, makalelerini gönderdikleri zaman bu durumu kabul etmiş sayılırlar. Dergide yayınlanan yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
 • Makale yazımında Microsot Office Word programı kullanılmalıdır.. Yapılacak çalışmalar DERGİPARK sistemi üzerinden http://dergipark.gov.tr/scd linki ile Word formatında gönderilmelidir, PDF formatında gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Sosyal Çalışma Dergisi'ne yapılan başvurular, mevcut içerikte uygulanan kriterlere ve evrensel nitelikteki etik kurallara uyum sağlamaması halinde değerlendirme sürecine alınmadan reddedilmektedir.
 • Dergiye gönderilen makalelerin 3 yazardan fazla olması halinde reddedilmektedir.
 • ORCİD numarası olmayan yazarların makalesi kabul edilmemektedir.
 • Dergiye gönderilen makaleler intihal programında taranmakta olup %20' nin üzerinde benzerlik oranı olan makaleler değerlendirme aşamasına alınmadan reddedilmektedir.
 • Yazarlardan, makaleyi değerlendirmek üzere en az 3 hakem önermeleri gerekmektedir. Bu sayfa makaleyi yüklerken karşınıza çıkacaktır.  
   Bununla birlikte Editörler, önerilen hakemlerin dışında da hakem seçme hakkını korur. 
 • Araştırma makaleleri için etik kurul onay belgesi gerekmesi halinde  etik kurul onay belgesinin sorumlu yazar tarafından sisteme yüklenmesi zorunludur. Ayrıca makalenin birinci sayfanın alt kısmında kurul adı, tarih ve sayı numarası yer almalıdır. 

Makalenin Hazırlanması

 • Aşağıdaki makale yazım kurallarını Makale Şablonu üzerinden yapabilirsiniz. 
 • Word dosyaları yazarlı (tüm bilgiler girilmiş şekilde) ve yazarsız olarak iki şekilde yüklenmelidir. 
 • Kenar boşlukları, Giriş bölümünden itibaren üst ve alt 3,5 cm - sağ ve sol 3 cm olmalıdır.
 • Satır aralığı 1,15 olmalıdır.
 • Paragraf aralığı; önce 6 nk, sonra 6 nk olmalıdır. 
 • Makale iki yana yaslı şekilde Times New Roman; özet 8 punto, içerik 11 punto, tabloların içleri ise 9 punto olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Makalenin Türkçe özeti en az 150 ve fazla 175 kelimeden oluşmalıdır. İngilizcesi de Türkçeye göre belirlenebilir.
 • Paragraflara başlarken satır başı yapılmamalıdır.
 • Makale içinde maddeler kullanılacaksa soldan ve sağdan 0,6cm, asılı şeklinde, değer ise 0,3cm  olmalıdır. Maddeler kare sembolü ile gösterilmelidir.
 • Makale Başlığı İlk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Makale içerisindeki başlıklar numaralandırılmalıdır (1. Giriş,   2. Örnek Başlık,     2.1. Alt Başlık,     2.1.1 Alt Başlık, 2.1.1.1. Son Alt Başlık)
 • Kaynakça; Girintiler 0 cm, Asılı,  Değer ise 1,25 cm olmalı, Paragraf aralığı önce ve sonra 6 nk, satır aralığı ise Tek olmalıdır. 
 • İç atıflarda sayfa numarası olmalıdır ve iki nokta üst üste şeklinde kullanılmalıdır. 
 • Makale içinde kullanılan şekiller ya da tablolar resim formatında olmamalıdır. 

Sosyal Çalışma Dergisi “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili uluslararası kurallara uyduğunu beyan eder.

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Sosyal Çalışma Dergisi'nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.

Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Dergiye gönderilen makaleler intihal programında taranmakta olup %20' nin üzerinde benzerlik oranı olan makaleler değerlendirme aşamasına alınmadan reddedilmektedir.

Tüm önlemlere rağmen yayınlanmış olan, etik kurallara aykırı ya da intihal içerikli makalelerden hukuki olarak yazarlar sorumludur. Etik ihlal olduğu tespit edilen makalelerin okuyucular ya da zarar görenler tarafından dergimize bildirilmesi rica olunur.


Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.


· Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

· İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

· İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

· Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

· Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

· Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

· Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

· Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

İntihal ve Etik Dışı Davranışlar

Sosyal Çalışma Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler basılmadan önce IThenticate (http://www.ithenticate.com/) ya da Turnitin (https://www.turnitin.com/) yazılım programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı %20 ve altında olan makaleler yayına kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilir.

Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:

Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.
Çalışmaya fikren katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi.
Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi.
Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması.
Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi.
Çift taraflı kör hakemlik sürecinin deşifre edilmesi.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Sosyal Çalışma Dergisi'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:

Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Sosyal Çalışma Dergisi'ne göndermemelidir.
Yazar(lar), Sosyal Çalışma Dergisi'ne özgün makale göndermelidir.
Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

İNTİHAL RAPORU

Dergiye makale yüklenmeden önce iThenticate, Turnitin veya intihal.net programlarından biri üzerinden yazarlar tarafından İNTİHAL BENZERLİK RAPORU alınmalıdır. Bu rapor ayrı bir dosya halinde makalelerle birlikte gönderilecektir. Raporu eklenmeyen, bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ü, toplam benzerlik oranı %20'yi aşan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. İntihal raporunu makaleyi yükledikten sonra "ek dosya" kısmından yükleyebilirsiniz.

Dergimiz makalelerden ücret talep etmemektedir.

Creative Commons Lisansı
Sosyal Çalışma Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır.

Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır.