ISSN: 2149-309X
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Sağlık Bakanlığı
Kapak Resmi
       

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi  makale şablonuna (solda) uygun yazılmalı ve  DERGİPARK makale sistemi üzerinden gönderilmelidir. Makale tam metninde yazar isimleri ve yazarları tanımlayan herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Makale metni dışında ayrı bir sayfa halinde yazarlarca imzalanmış taahhütname (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/18706ve araştırma makaleleri için  "araştırma etik izin onayı"  sisteme yüklenmelidir.  Makalele yükleme sistemine makalenin kısa başlığı mutlaka uygun kısalıkta yazılmalıdır. Soru, görüş ve öneriler ile ilgili olarak “tibbisosyalhizmet@saglik.gov.tr” mail adresi,  (0312) 458 50 44 ve (0543 524 74 04)  nolu telefonlar aracılığıyla iletişim kurulabilir (Editör Murat DERİN).

Yazarlarımızın Dikkatine: Dergimizin yeni sayısının  yayınlanması  sonrasında  çalışmaların yazarları tarafından   kontrol edilmesi,  eksik yada  hatalı görülen hususların derginin yayınlandığı ilk  3 (üç) gün içerisinde dergi editörlüğüne bildirilmesi  gerekmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda çalışmalarda herhangi bir   düzeltme işlemi yapılamamaktadır.

2022 - Sayı: 19