Cilt: 8 Sayı: 3, 26.12.2022

Yıl: 2022
Öğretim Tasarımı, Öğretim Teknolojileri, Eğitim Teknolojisi ve Bilgi İşlem
Prof. Dr. Osman BİRGİN UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 0000-0003-3460-2731
Sınıfiçi Ölçme Uygulamaları, Matematik Eğitimi
Dr. Murat EKİCİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0003-2189-7294
Ölçek Geliştirme, Öğretim Tasarımı, Öğretim Teknolojileri, Eğitim Teknolojisi ve Bilgi İşlem

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanlarında dijital olarak yayımlanan, açık erişimli, hakemli ve uluslararası bir dergi olup; nisan, ağustos ve aralık aylarında olmak üzere 2015 yılından itibaren yılda üç kere okuyucularıyla buluşmaktadır. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanlarındaki uygulama ve araştırmalarda insan odaklı bir anlayış benimseyen EARDE, Türkiye’de bu alanda yetkinleşmiş ve bilimsel düşünce üreten bir disiplinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi Eğitim Bilimleri, Öğretmen Yetiştirme ve Alan Eğitimi alanlarındaki bilimsel yazıları yayınlayan hakemli bir dergidir.    

Sunulan makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil ve içerik olarak uygun bulunan makaleler hakem tayin edilmek üzere yayın kuruluna sunulmaktadır. Dergiye sunulan makaleler için hakemlik sürecine alınacağı garantisi verilmez. Buna ek olarak, makalelerin değerlendirme süresi için tarih verilmemektedir. Yayın Kurulu tarafından incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde hakemler tayin edilmektedir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar ya da yazarlardan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar ya da yazarlara bildirilmektedir.

Yazım Kuralları

Makaleler, A4 sayfa düzeninde olmalıdır. Yazılar düz metin olarak tek sütun hâlinde yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken üstten ve alttan 2,5 cm, sağ ve soldan ise 2, 5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazı karakteri " Calibri (Gövde)olmalı ve yazılar 10 punto büyüklüğünde tek satır aralığı kullanılarak iki yana yaslanmış formatta düzenlenmelidir. Başlıklar arasında iki satır aralığı bulunmalıdır.

Her şeklin bir numarası ve alt yazısı olmalı, kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır. Tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun üstüne ve sola dayalı olarak verilmeli; içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlığındaki her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır. Tablo içeriği 10 punto büyüklükte olmalı ve satırların öncesinde ve sonrasında boşluk verilmeksizin ayarlanmalıdır.

Kaynakça gösteriminde APA 6. kurallarına uyulmalıdır. Kurallara bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Makale şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Makale Gönderme

Dergimize gönderilecek makalelerin dergi sisteminde yer alan makale yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Aday makaleler öncelikle editör tarafından incelenmektedir. Daha sonra amaç, kapsam, içerik ve benzeri değişkenler açısından uygun görülen makaleler konu alanında uzman hakemlere gönderilmektedir. Hakemlerden gelen geri dönüşler doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilmektedir. Makalenin yayınlanabilmesi için hakemlerden en az ikisinin “yayınlanabilir” görüşünde olması gerekmektedir.

Dergimize kabul edilecek olan makalelerin, daha önce herhangi bir dergide veya kongre bildiri kitabında basılmamış olması gerekmektedir. Bu Dergimize makalelerinizi http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakead/ adresinden “Kullanıcı sayfası” sekmesine tıklayıp sisteme üye olmak yoluyla ulaştırabilirsiniz.

 Eğer   makale Türkçe yazılmış ise makalenin en sonunda; amaç, yöntem, bulgular,   sonuçlar ve tartışma bölümlerini içeren en az 750, en fazla 1000 kelimeden   oluşan (yazım kuralları çerçevesinde en fazla 3 sayfa olacak şekilde) Geniş İngilizce Özet yer almalıdır.

Bilindiği üzere 2020 yılında uygulanmak üzere TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş, özellikle bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır.

Etik kurallar başlığı altında belirtilen “Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler”in geçmiş yıllarda gönderilmiş, değerlendirme sürecinde ya da kabul edilmiş olan çalışmalar için uygulanması beklenmemektedir. Makale gönderim süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için etik kurul kararı zorunludur.

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, makele gönderim ve süreçleri için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ücretsiz yayın yapan uluslararası ve açık erişimli bir dergidir.

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.