Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-9535 | e-ISSN 2636-7777 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Serkan YAZICI |


VAKANUVIS, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez (ayrıca her yıl bir özel sayı) yayınlanan uluslararası, çift aşamalı kör hakem sistemi kullanan akademik bir dergidir. Dergide, Tarih ve uygun görülmesi halinde tarihle ilişkili bilim dallarından makaleler yayın süreçlerine kabul edilmektedir. Vakanuvis, DOAJ Directory of Open Access JournalsCrossrefCEEOL, ERIH PLUSIndex Copernicus, SOBİADScientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase Index, CitefactorResearchBibCentral and Eastern European Online Library, International Scientific IndexingAdvanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index (AcarIndex), ve İSAM  indeksleri tarafından taranmaktadır. 

VAKANUVIS, intihalleri tespit etmek ve engellemek amacıyla iThenticate intihal tespit yazılımı kullanmaktadır. Benzerlik oranı %15 ve üzeri olan yazılar hakeme gönderilmeksizin reddedilir. 

ISSN: 2149-9535 (Basılı)

ISSN: 2636-7777 (Çevrimiçi)

Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

ISSN 2149-9535 | e-ISSN 2636-7777 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Serkan YAZICI |
Kapak Resmi


VAKANUVIS, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez (ayrıca her yıl bir özel sayı) yayınlanan uluslararası, çift aşamalı kör hakem sistemi kullanan akademik bir dergidir. Dergide, Tarih ve uygun görülmesi halinde tarihle ilişkili bilim dallarından makaleler yayın süreçlerine kabul edilmektedir. Vakanuvis, DOAJ Directory of Open Access JournalsCrossrefCEEOL, ERIH PLUSIndex Copernicus, SOBİADScientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase Index, CitefactorResearchBibCentral and Eastern European Online Library, International Scientific IndexingAdvanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index (AcarIndex), ve İSAM  indeksleri tarafından taranmaktadır. 

VAKANUVIS, intihalleri tespit etmek ve engellemek amacıyla iThenticate intihal tespit yazılımı kullanmaktadır. Benzerlik oranı %15 ve üzeri olan yazılar hakeme gönderilmeksizin reddedilir. 

ISSN: 2149-9535 (Basılı)

ISSN: 2636-7777 (Çevrimiçi)

Cilt 5 - Sayı 1 - 9 Mar 2020
 1. Sultan Abdülaziz Dönemi Balkanlar’ına İmgesel Bir Bakış: Balkanlaşma Kavramının Ortaya Çıkışına Dair Bir Önerme
  Sayfalar 1 - 17
  Galip ÇAĞ
 2. Beşiktaş 10 No’lu Şer‘iyye Sicili’nin Tanıtımı ve Tasnifi
  Sayfalar 18 - 73
  Emine Zeynep ÇAMLI
 3. Cizye Tahrirlerine Göre Antakya’da Gayrimüslim Cemaatler
  Sayfalar 74 - 124
  Haydar ÇORUH
 4. Rusya’daki Bolşevik İhtilalinin Gürcistan’a Yansımaları
  Sayfalar 125 - 143
  Yunus EKİCİ
 5. Rakka Valisi Hamalızâde Ahmed Paşa’nın Muhallefatı (1745)
  Sayfalar 144 - 191
  Bekir GÖKPINAR
 6. Prens Henrique’nin Bojador Burnu’nu Keşfi (1434) ve 22 Ekim 1443 Tarihli Bağış Mektubu
  Sayfalar 192 - 227
  Sertuğ Galip İNAN
 7. 1844-1845 Tarihli Temettuât Defterine Göre Hüdavendigâr Eyâleti Gölpazarı Kazası Kasımlar Köyü'nün Sosyal ve Ekonomik Durumu
  Sayfalar 228 - 251
  Ali KARAHAN
 8. Çanakkale Muharebelerinde İngiliz Askeri İstihbarat Raporları
  Sayfalar 252 - 320
  Mehmet KIBIL
 9. L’Organisation de l'Institut Africain du Cancer (radium) en Algérie
  Sayfalar 321 - 338
  Yamina MEDJAHED
 10. Yıldız Sarayı’nın Yağmalandığı İddiası, Mütareke Dönemindeki Yağma Davası ve Neticesi
  Sayfalar 339 - 389
  Hasan Ali POLAT , Osman AKANDERE
 11. İran’ın Dış Politika Kimliğini Oluşturan Faktörler
  Sayfalar 390 - 410
  Mohammad RİGİDERAKHSHAN
 12. Ankara Vilayetinde Yolsuzluk ve Kaçakçılık Üzerine Bazı Tespitler (1908-1918)
  Sayfalar 411 - 440
  Erciment SARIAY
 13. Birinci Dünya Savaşı’nda Türk-Alman İttifakının İran’a Yönelik Stratejileri ve Faaliyetleri Üzerine Bazı Tespitler
  Sayfalar 441 - 462
  Ramazan SONAT
 14. Некоторые Судждения О Научных И Культурных Достижениях В "Золотом Веке" Истории Исламской Цивилизации
  Sayfalar 463 - 477
  Vesile ŞEMŞEK
 15. Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Galatasaray Tevkifhanesi
  Sayfalar 478 - 499
  Ahmet Bulut TAMGÖRGÜ
 16. Kitap Tanıtımı: Osmanlı Devleti'nde Kölelik Ticaret, Esaret, Yaşam, ed. Zübeyde Güneş Yağcı, Fırat Yaşa, Dilek İnan, Tezkire Yayınları, İstanbul 2017
  Sayfalar 500 - 505
  Aysel ÇELEBİ
 17. Kitap Tanıtımı: İlyas Kemaloğlu, Altın Orda ve Rusya, Ötüken Yayınları, İstanbul 2015.
  Sayfalar 506 - 510
  Umut YOLSEVER