Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-9535 | e-ISSN 2636-7777 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Serkan YAZICI |


VAKANUVIS, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez (ayrıca her yıl bir özel sayı) yayınlanan uluslararası, hakemli ve akademik bir dergidir. Dergide, Tarih ve uygun görülmesi halinde tarihle ilişkili bilim dallarından makaleler yayın süreçlerine kabul edilmektedir. Vakanuvis, CrossrefIndex Copernicus, SOBİADScientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase Index, CitefactorResearchBibAkademik Dizin, Advanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index (AcarIndex), İSAM ve AcademicKeys indeksleri tarafından taranmaktadır. 

VAKANUVIS, intihalleri tespit etmek ve engellemek amacıyla intihal tespit yazılımı kullanmaktadır.

ISSN: 2149-9535 (Basılı)

ISSN: 2636-7777 (Çevrimiçi)

Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

ISSN 2149-9535 | e-ISSN 2636-7777 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Serkan YAZICI |
Kapak Resmi


VAKANUVIS, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez (ayrıca her yıl bir özel sayı) yayınlanan uluslararası, hakemli ve akademik bir dergidir. Dergide, Tarih ve uygun görülmesi halinde tarihle ilişkili bilim dallarından makaleler yayın süreçlerine kabul edilmektedir. Vakanuvis, CrossrefIndex Copernicus, SOBİADScientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase Index, CitefactorResearchBibAkademik Dizin, Advanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index (AcarIndex), İSAM ve AcademicKeys indeksleri tarafından taranmaktadır. 

VAKANUVIS, intihalleri tespit etmek ve engellemek amacıyla intihal tespit yazılımı kullanmaktadır.

ISSN: 2149-9535 (Basılı)

ISSN: 2636-7777 (Çevrimiçi)

Cilt 4 - Sayı 2 - Eyl 2019
 1. Modern and Folk Sports in Central Asia under Lenin and Stalin: Uzbekistan from 1925 to 1952
  Sayfalar 515 - 541
  Sevket Hylton Akyildiz
 2. Birinci Dünya Savaşı Irak Cephesi Hatıratından: “Bağdat ve Son Hadise-İ Ziya’ı”
  Sayfalar 542 - 559
  Figen Atabey
 3. Osmanlıca Basında Sunulan Hava Durumu
  Sayfalar 560 - 581
  Remzi Çavuş
 4. Haçlıların Maarretünnumân’da İşledikleri Cürümler
  Sayfalar 582 - 602
  Gülşen İstek
 5. Felah Grubu’nun Milli Mücadele’deki Faaliyetleri
  Sayfalar 603 - 625
  Kübra Kayabaşı
 6. Maarif Salnameleri Işığında Adapazarı ve Çevresindeki Gayrimüslimlerin Eğitim Faaliyetleri (1898-1903)
  Sayfalar 626 - 641
  Cengiz Keskin
 7. Cumhuriyet Döneminde Markalaşma Sürecinin Analizi (1923-1931)
  Sayfalar 642 - 664
  Safiye Kıranlar
 8. 67 A 90 11 Numaralı Kırım Kadı Siciline Göre Kırım’da Kölelik
  Sayfalar 665 - 675
  Fatma Şahin
 9. Menemenli Tevfik Mustafa Paşa’nın Kırım Harbi Tuna Cephesi Harp Hatıraları
  Sayfalar 676 - 700
  İsmet Sarıbal
 10. Haruniye Alman Yetimhanesi
  Sayfalar 701 - 718
  Muttalip Şimşek
 11. Ermeni Sorunu'nun Ortaya Çıkış Sürecinde Bir Ermeni Aydını: Minas Çeraz ve Yurtdışındaki Faaliyetlerinin Analizi
  Sayfalar 719 - 745
  Fikrettin Yavuz
 12. XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Üretimden Pazara Osmanlı Köylüsünün Karşılaştığı Yapısal Sorunlar ve Bu Sorunlara Karşı Merkezi Yönetimin Aldığı Tedbirler
  Sayfalar 746 - 778
  Savaş Yılmaz
 13. Kitap Tanıtımı: Bruce Masters, Osmanlı İmparatorluğu’nun Arapları 1516-1918: Sosyal ve Kültürel Bir Tarih
  Sayfalar 779 - 785
  Kadir Aydın
 14. Kitap Tanıtımı: Mehmet Dağlar, İran’da Kızılbaşlıktan Şiîliğe Geçiş: Şah Tahmasb’ın Dinî Siyaseti (1524-1576)
  Sayfalar 786 - 791
  Ali İçer