Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 25 Nisan 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2149-9535 | e-ISSN 2636-7777 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Serkan YAZICI |


VAKANUVIS, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez (ayrıca her yıl bir özel sayı) yayınlanan uluslararası, çift aşamalı kör hakem sistemi kullanan akademik bir dergidir. Dergide, Tarih ve uygun görülmesi halinde tarihle ilişkili bilim dallarından makaleler yayın süreçlerine kabul edilmektedir. Vakanuvis, DOAJ Directory of Open Access Journals, Index EuroPubCrossrefCEEOL, ERIH PLUSIndex Copernicus, SOBİADScientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase Index, CitefactorResearchBibCentral and Eastern European Online Library, International Scientific IndexingAdvanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index (AcarIndex), ve İSAM  indeksleri tarafından taranmaktadır. 

VAKANUVIS, intihalleri tespit etmek ve engellemek amacıyla iThenticate intihal tespit yazılımı kullanmaktadır. Benzerlik oranı %15 ve üzeri olan yazılar hakeme gönderilmeksizin reddedilir. 

ISSN: 2149-9535 (Basılı)

ISSN: 2636-7777 (Çevrimiçi)

Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

ISSN 2149-9535 | e-ISSN 2636-7777 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Serkan YAZICI |
Kapak Resmi


VAKANUVIS, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez (ayrıca her yıl bir özel sayı) yayınlanan uluslararası, çift aşamalı kör hakem sistemi kullanan akademik bir dergidir. Dergide, Tarih ve uygun görülmesi halinde tarihle ilişkili bilim dallarından makaleler yayın süreçlerine kabul edilmektedir. Vakanuvis, DOAJ Directory of Open Access Journals, Index EuroPubCrossrefCEEOL, ERIH PLUSIndex Copernicus, SOBİADScientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase Index, CitefactorResearchBibCentral and Eastern European Online Library, International Scientific IndexingAdvanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index (AcarIndex), ve İSAM  indeksleri tarafından taranmaktadır. 

VAKANUVIS, intihalleri tespit etmek ve engellemek amacıyla iThenticate intihal tespit yazılımı kullanmaktadır. Benzerlik oranı %15 ve üzeri olan yazılar hakeme gönderilmeksizin reddedilir. 

ISSN: 2149-9535 (Basılı)

ISSN: 2636-7777 (Çevrimiçi)

Cilt 6 - Sayı 1 - 31 Mar 2021
 1. Sport in Central Asia under Gorbachev: Uzbekistan from 1985 to 1991
  Sayfalar 1 - 35
  Sevket AKYİLDİZ
 2. Deniz Mayınlarının Osmanlı Devletindeki Gelişimi ve 1915 Çanakkale Boğaz Savunmasındaki Rolü
  Sayfalar 36 - 75
  Hüseyin ARABACI, Murat KARATAŞ
 3. Tarihi Bir Vesikanın İncelenmesi Üzerine Bir Deneme: Erivan Murahhası Yüzbaşı Bahaeddin Bey’in Raporu
  Sayfalar 76 - 97
  Güzin ÇAYKIRAN
 4. Modern Rebels: Banditry and the Crime of Ransom Kidnapping in the Reign of Abdulhamıd II (1876-1906)
  Sayfalar 98 - 117
  Cem DOĞAN
 5. 1920 Tarihli Çok Gizli İngiliz İstihbarat Notundan Türk-Rus İlişkilerine Dair İki Belge Ve Analizleri
  Sayfalar 118 - 138
  Fatih Turgay ELDEM
 6. Hâce Nevfidan Başkadınefendi ve Muhallefâtı
  Sayfalar 139 - 180
  Evren GÖKÇE
 7. Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Gayrimüslim Mektepler Yararına Düzenlenen Piyangolar
  Sayfalar 181 - 205
  Emine GÜMÜŞSOY
 8. “Bağımsız ve Milli” Sendikalaşma: Sendikalar Kanunu’na Basının Yaklaşımı
  Sayfalar 206 - 239
  Göktuğ İPEK
 9. Historical Approaches to the Issue of Etymology, Statehood and Identity of Azerbaijan
  Sayfalar 240 - 259
  Asim JANNATOGLU JANNATOV
 10. Sait Halim Paşa’dan Etkilenen Bir İngiliz Yazar ve Düşünür; Marmaduke W. Pickthall
  Sayfalar 260 - 288
  Kemal KAHRAMAN
 11. Türkistan’da İngilizlerin Asyalı Kâşif Casusları: “Punditler”
  Sayfalar 289 - 311
  Meryem ÖZER
 12. Sebîlürreşâd Muharriri S.M. (Seyyid Muhammed) Tevfik Külliyatına Methal
  Sayfalar 312 - 348
  Ekrem SALTIK
 13. Birinci Dünya Savaşı’nda Pontusçu Rum Çetelerinin Bafra Ve Çevresindeki Faaliyetleri (1914-1918)
  Sayfalar 349 - 380
  Cemal SEZER
 14. Moğolların Meyyâfârikîn Kuşatması
  Sayfalar 381 - 406
  Mustafa ŞAHİN, Mert DEMİR
 15. Türk Basınında Doğu-Batı Ekseninde 1981 Polonya Darbesi
  Sayfalar 407 - 440
  Esra TÜRE
 16. A Sequence Of Distance Education Lasting 6 Years in the Ottoman State: Literature Lessons From Ebuzziya Tevfik Bey to His Son Velid
  Sayfalar 441 - 459
  Yüksel YILDIRIM
 17. Book Review: Jorg Matthias Determann, Islam, Science Fiction and Extraterrestrial Life: The Culture of Astrobiology in the Muslim World, London: I.B. Tauris, 2020
  Sayfalar 460 - 463
  Sevket HYLTON AKYİLDİZ
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 25 Nisan 2021