ISSN: 2149-9535
e-ISSN: 2636-7777
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Serkan YAZICI
Kapak Resmi
       

VAKANUVIS, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez (ayrıca her yıl bir özel sayı) yayınlanan uluslararası, çift aşamalı kör hakem sistemi kullanan akademik bir dergidir. Dergide, Tarih ve uygun görülmesi halinde tarihle ilişkili bilim dallarından makaleler yayın süreçlerine kabul edilmektedir. Vakanuvis, TR DizinDOAJ Directory of Open Access Journals, Index EuroPubCrossrefCEEOL, ERIH PLUSIndex Copernicus, SOBİADScientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase Index, CitefactorResearchBibCentral and Eastern European Online Library, International Scientific IndexingAdvanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, ve İSAM  indeksleri tarafından taranmaktadır. 

VAKANUVIS, intihalleri tespit etmek ve engellemek amacıyla iThenticate intihal tespit yazılımı kullanmaktadır. Benzerlik oranı %15 ve üzeri olan yazılar hakeme gönderilmeksizin reddedilir. 

ISSN: 2149-9535 (Basılı)

ISSN: 2636-7777 (Çevrimiçi)

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 25 Nisan 2021

2022 - Cilt: 7 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

5. Attila'nın Galya Seferi

Çeviri

20. DÖRT KARA ÖLÜM


 Bu eser Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (Atıf-Gayri Ticari-Aynı Lisansla Paylaşile lisanslanmıştır.