Yıldırım Beyazıt Law Review
Cover Image
ISSN 2149-5831 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University | www.ybu.edu.tr/hukuk/ybhd/

21.487

137.281

About Yıldırım Beyazıt Law Review
Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) is a international peer-reviewed journal publishing twice a year (January and July) by the Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law. We aim at bringing a breath of fresh air and a new dimension to legal publishing for deepening the legal theory in Turkey and supporting practice with theory. 
In this direction, studies related to any branch of law in Turkish, English, German and French will be published in the Yıldırım Beyazıt Law Review.
Articles are assessed, independently of their authors by the system of double-blind review, in terms of the compatibility with academic criterias and the authors are informed regarding peer reviewing process in a regular manner. 
The articles of the Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) are available on the website [www.ybhukukdergisi.com] and studies can be submitted to the address [dergipark.org.tr/ybuhukuk].

Yıldırım Beyazıt Law Review

ISSN 2149-5831 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University | www.ybu.edu.tr/hukuk/ybhd/
Cover Image

21.487

137.281

About Yıldırım Beyazıt Law Review
Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) is a international peer-reviewed journal publishing twice a year (January and July) by the Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law. We aim at bringing a breath of fresh air and a new dimension to legal publishing for deepening the legal theory in Turkey and supporting practice with theory. 
In this direction, studies related to any branch of law in Turkish, English, German and French will be published in the Yıldırım Beyazıt Law Review.
Articles are assessed, independently of their authors by the system of double-blind review, in terms of the compatibility with academic criterias and the authors are informed regarding peer reviewing process in a regular manner. 
The articles of the Yıldırım Beyazıt Law Review (YBLR) are available on the website [www.ybhukukdergisi.com] and studies can be submitted to the address [dergipark.org.tr/ybuhukuk].
Issue 1 - Mar 2019
 1. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE TEMSİLDE ADALET İLKESİ VE “SEÇİM İTTİFAKI” DÜZENLEMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1 - 34
  Taylan BARIN
 2. DEVLET TEORİSİNDE KUVVETLER AYRILIĞININ DOĞUŞU: LOCKE VE MONTESQUIEU
  Pages 35 - 60
  Ayşe ÖZKAN DUVAN
 3. ANGLOSAKSON VE KITA AVRUPASI HUKUK SİSTEMLERİNDE İDARENİN YARGISAL DENETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ
  Pages 61 - 88
  Sırrı DÜĞER
 4. HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ DELİLLERİN DİSİPLİN HUKUKUNDA KULLANILMASI
  Pages 89 - 114
  Fatma Ebru GÜNDÜZ
 5. DANIŞTAY KARARLARINDA İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VE AZALTAN HÂLLER
  Pages 115 - 158
  Celâl IŞIKLAR
 6. “TENSÎKÂT-I ADLİYYE: MAHKEME-İ TEMYÎZ” ADLI MAKALE BAĞLAMINDA MEHMED ÂRİF’İN TEMYİZ MAHKEMESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 159 - 186
  Aslıhan NESLİ
 7. ULUSLARARASI CEZA YARGISININ GELİŞİMİNDE ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN ROLÜ
  Pages 187 - 222
  Yasin POYRAZ, Ömer Vehip ÖNEN
 8. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKININ İHLALİ
  Pages 223 - 256
  İsmail ŞAHİN
 9. 5941 SAYILI ÇEK KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE ÇEKLERDE “KARŞILIKSIZDIR” İŞLEMİNE SEBEBİYET VERİLMESİNİN CEZAİ VE İDARİ YAPTIRIMLARI
  Pages 259 - 310
  Ayşe Nur ERSOY
 10. 5312 SAYILI KANUNA GÖRE DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ZARARLARIN TAZMİNİ
  Pages 311 - 357
  Hacı KARA
 11. VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NA (CISG) GÖRE ALICININ SÖZLEŞMEYİ İHLÂLİ HALİNDE SATICININ HAKLARI
  Pages 359 - 404
  Furkan Güven TAŞTAN
Indexes and Platforms
Call for Papers (2020/1 - January)
Yıldırım Beyazıt Law Review accepts submissions in the form of articles, commentaries and case notes in Turkish, English, German and French in all fields of law. Please click on the above "Submit Article" for submission.

Contact: ybhukukdergisi@ybu.edu.tr