PUBLISHER

İsmail Cenk DİLBEROĞLU

Managing Editor

Adem SAYDAN

Founder Editor

Prof.Dr. Recep KAYMAKCAN

Turkey
rkaymakcan@gmail.com
Subjects: Education & Teacher Training,Social Science,Religion

Editor

Asst.Prof.Dr. Zarife Şeyma ALTIN

Turkey
seymaarslan@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Field Editors


Assoc.Prof.Dr. Mahmut ZENGİN

Turkey
zengin@sakarya.edu.tr
Subjects: Religion Education,Education and Teaching Programmes,Religious Culture and Ethical Knowledge Education
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Hasan MEYDAN

Turkey
hasanmeydan77@gmail.com
Subjects: Axiology,Religious Culture and Ethical Knowledge Education,Religion Education
Institution: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. İbrahim AŞLAMACI

Turkey
ibrahim.aslamaci@inonu.edu.tr
Subjects: Religion Education,Religious Culture and Ethical Knowledge Education
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Feride ERSOY

Turkey
feride_ersoy@hotmail.com
Subjects: Social Science Education
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Ali AYTEN

Turkey
aliayten@marmara.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: Marmara Üniversitesi

Dr. Lecturer Erhan YEŞİLYURT

Turkey
erhan_yesilyurt@hotmail.com
Subjects: Turkish Education,Education & Teacher Training

Editorial Board

Zarife Şeyma Altın (Dr. Öğret. Üyesi, İstanbul Üniversitesi)

Ali Ayten (Prof.Dr., Marmara Üniversitesi)

Erhan Yeşilyurt (Dr. Öğret. Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

Feride Ersoy (Dr. Öğret. Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Feryal Salem (American Islamic College, Associate Professor, USA)

Gülüşan Göcen (Dr.Öğret. Üyesi, İstanbul Üniversitesi)

Hasan Meydan (Doç. Dr., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

İbrahim Aşlamacı (Doç. Dr., İnönü Üniversitesi)

Jenny Berglund (Prof., Stokholm University, Sweden)

Kemal Ataman (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Mahmut Zengin (Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi)

Nuri Tınaz (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Raihani (Prof.Dr., Sultan Syarif Kasim Univesity, Endonezya)

Nursel Arslan

Advisory Board

Abdülkerim Bahadır (Prof. Dr., NecmettinErbakan Üniversitesi)

Ahmet Onay (Prof. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Alpaslan Durmuş (Talim Terbiye Kurulu)

Asım Yapıcı (Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi)

Bekir Gür (Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Bülent Uçar (Prof. Dr., Osnabrück Üniversitesi)

Cafer Sadık Yaran (Prof. Dr., Ondokuz MayısÜniversitesi)

Cemal Tosun (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)

Darcia Narvaez (Prof. Dr., Notre Dame Üniversitesi, ABD)

Ertan Özensel (Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi)

Hakan Poyraz (Prof. Dr., Mimar Sinan Üniversitesi)

Halil Ekşi (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Halit Ev (Prof. Dr., Celal Bayar Üniversitesi)

Hans-Georg Ziebert (Prof. Dr., Wuezbur Üniversitesi, Almanya)

Hasan Bacanlı ( Prof. Dr., Üsküdar Üniversitesi)

Hayati Hökelekli (Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi)

J. Mark Halstead (Prof. Dr., Huddersfield Üniversitesi, İngiltere)

Kadir Canatan (Prof. Dr. , Sabahattin Zaim Üniversitesi)

M. Şevki Aydın (Prof. Dr., ErciyesÜniversitesi)

Mahmut Aydın (Prof. Dr., Ondokuz MayısÜniversitesi)

Mehmet Ali Doğan (Dr. Öğrt. Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi)

Mehmet Engin Deniz (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)

Mesut İdriz (Prof. Dr., Uluslararası Sarayova Üniversitesi, Bosna)

Mustafa Arslan (Prof. Dr., İnönü Üniversitesi)

Mustafa Baloğlu (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)

Mustafa Köylü (Prof. Dr., Ondokuzmayıs Üniversitesi)

Mustafa Macit (Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi)

Necdet Subaşı (Dr., T.C. Başbakanlık)

Nurullah Altaş (Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi)

Oktay Akbaş (Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi)

Ömer Faruk Ocakoğlu (Dr. Öğrt. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi)

Robert Jackson (Prof. Dr., Warwick Üniversitesi, İngiltere)

Soon-Yong Pak (Doç. Dr., Yonsei Üniversitesi, Güney Kore)

Süleyman Akyürek (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi)

Şuayip Özdemir (Prof. Dr., Amasya Üniversitesi)

Terry Lovat (Prof. Dr., Newcastle Üniversitesi, Avustralya)

Turgay Gündüz (Dr. Öğrt. Üyesi, Uludağ Üniversitesi)

Zeki Salih Zengin (Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)