Subjects

• Mineral Stratum and Geochemistry
• Hydrogeology
• Remote Sensing
• Water Management System
• Climate Change
• Ecology


Articles


M. TÜRKYILMAZ, E. ÖZELKAN, M. KARAMAN
Evaluation of the Relationship between Land Surface Temperature Derived from Thermal Satellite Images and Air Temperature, European Journal of Science and Technology, (2020)
D. ÇAKAROZ, E. ÖZELKAN, M. KARAMAN
Sulak Alanlarda Uzaktan Algılama ile Belirlenen Zamansal Değişime Kuraklığın Etkisinin İncelenmesi: Umurbey Deltası (Çanakkale) Örneği, European Journal of Science and Technology, (2020)
E. ÖZELKAN, M. KARAMAN, S. CANDAR, E.C. ÖZELKAN, C. ÖRMECİ
Hyperspectral Analysis of Grapevine Water Stress, COMU Journal of Agriculture Faculty, (2020)
S. ÇİFTÇİ, M. KARAMAN
Landsat Uydu Görüntülerinde Derin Öğrenme Tabanlı Tek Görüntülü Süper-Çözünürlük Deneyleri, Harran University Journal of Engineering, (2020)
C. YALÇIN, M. KUMRAL, M. KAYA, M. KARAMAN
Hasenekevleri (Maden-Elazığ) Güneyindeki Diyabazlarda Gelişen Hidrotermal Cu Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Jeokimyası, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2020)
Y. URAS, C. YALÇIN, M. KARAMAN
Orta Toroslarda Karbonatlı Kayaçlar İle İlişkili Sarıveliler (Karaman) Floritlerinin Nadir Toprak Element Jeokimyası, Fırat University Journal of Engineering Science, (2019)
L. GÜMÜŞ, M. KUMRAL, C. YALÇIN, M. KAYA, A. ÜNLÜER, S. ÖZTÜRK, M. KARAMAN
GEOLOGY AND GEOCHEMISTRY OF BARITE-BEARING Zn-Pb MINERALIZATION RELATED TO CARBONATE ROCKS IN THE ALADAĞ UNIT (ÇAYARASI-ALANYA), Nigde Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences, (2018)
E. ÖZELKAN, M. KARAMAN
THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL DROUGHT ON DAM LAKE VIA MULTITEMPORAL SATELLITE IMAGES: A CASE STUDY IN ATİKHİSAR DAM LAKE (ÇANAKKALE), Nigde Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences, (2018)
M. KARAMAN, E. ÖZELKAN, S. TAŞDELEN
Influence of Basin Hydrogeology in the Detectability of Narrow Rivers by Sentinel2-A Satellite Images: A Case Study in Karamenderes (Çanakkale), Journal of Natural Hazards and Environment, (2018)