Volume: 9, 29.06.2021

Year: 2021

Research Articles

Research Article

5. Karapınar (Telebehi) Nekropolisi

Research Article

6. Provenance Study of Votive Figurines from the Sanctuary of Apollon in Emecik

Research Article

11. Amos’ta Yeni Araştırmalar ve Bulgular

Research Article

16. Roma Dönemi’nde Olymops (Lykia) Kuzey Kent

Research Article

18. Ephesos’tan Yeni Mezar Yazıtları

Research Article

23. Evliya Çelebi in Vezirköprü, 1648