Volume: 22 Issue: 1, 3/31/22

Year: 2022

Research Articles

Book Reviews

Issue Editorial Board

Asst. Prof. Dr. Hasan ATSIZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-5932-1314
Philosophy, Religion, Society and Culture Studies
Asst. Prof. Dr. Bekir ÖZÜDOĞRU 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, HADİS ANABİLİM DALI 0000-0001-5996-3942
Religion, Society and Culture Studies, Islamic Studies, Hadith
Dr. Büşra Nur DURAN ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-6995-0803
Islamic Law


Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi


Journal of Academic Researches in Religious Sciences


ISSN: 1303-9199  e-ISSN: 

 

dinbilimleri akademik araştırma dergisi, yılda iki sayı olarak  yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 


Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespit yazılımı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

dinbilimleri akademik araştırma dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. 

Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır. 

Temel İslam Bilimleri:
Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı

Felsefe ve Din Bilimleri:
İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık

İslam Tarihi ve Sanatları:
İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi,  Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi

YAZIM İLKELERİ

Genel:
1- Dergiye gönderilen makaleler (başlık, özet, kaynakça dahil) 9000 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

2- Makale Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır. Makalede mutlaka üst başlık, İngilizce başlık, 100-150 kelimelik Türkçe ve İngilizce kısa özet, makale başlığında geçmeyen 3-5 anahtar kelime ile 750 kelimelik İngilizce geniş özet olmalıdır. Türkçe ve Arapça kaleme alınan makalelerde geniş özet İngilizce; İngilizce kaleme alınan makalelerde ise geniş özet Türkçe olmalıdır. Yabancı dilde kaleme alınan makalelerde mutlaka üst başlığın Türkçesi de olmalıdır. 

3- Makale metninde kesinlikle yazar ad-soyad, künye bilgisi ve şayet makale tez, proje, tebliğ vb. üretilmişse buna dair bir bilgi bulunmamalıdır. Bu gibi bilgilerin tamamı Yazar Bilgi Formu’nda olmalı ve makaleden ayrı gönderilmelidir. 

4- Makale Zotero programında hazırlanmalı ve sayfa marjları şu şekilde ayarlanmalıdır:

Kağıt Boyutu : Dikey A4
Üst Kenar Boşluk : 2.5 cm
Alt Kenar Boşluk : 2.5 cm
Sol Kenar Boşluk : 2.5 cm
Sağ Kenar Boşluk : 2.5 cm
Yazı tipi : Times New Roman
Yazı tipi Stili : Normal
Boyutu (normal metin) :12 punto
Boyutu (dipnot metni) :10 punto
Satır Aralığı : tek

Başlıklar:

1- Yazı tipi Times New Roman, 12 punto ve Bold olmalıdır.

2- Makale üst başlığı tamamı büyük harfle onun dışındaki İngilizce başlıklar ve makale içi başlıklandırmalar gibi diğer bütün başlıklar sadece ilk harfi büyük olmalıdır.

3- Makale içi başlıklandırma kısmında Giriş ve Sonuç başlıklarında herhangi bir numaralandırma olmamalı, diğer başlıklarda ya hiç numara verilmemeli ya da 1., 2., 1.1., 1.2. 1.1.1., 1.1.2. şeklinde numaralandırma takip edilmelidir.

Gövde Metin:

1- Gövde metin yazı tipi Times New Roman, 12 punto, iki yana yaslı, sadece ilk satır 1,25 girintili ve tek satır aralığında olmalıdır.

2- Arapça kaleme alınan makaleler için yazı tipi Traditional Arabic olmalıdır.

3- Metinde Yazım Denetimi Dil Bilgisi taramasıyla olabilecek imla hatalarında olabildiğince arındırılmış olmalıdır.

Alıntılar:

1- Alıntılar çift tırnak (“….”) içinde italik yazılmalıdır.

Dipnot:

1- Yazı tipi Times New Roman, 10 punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı, girinti yok, asılı 0,5 cm ve mutlaka İSNAD 2 atıf sistemine göre yazılmalıdır.

2- Dipnot numaralarıyla dipnot metni arasında mutlaka bir boşluk ve bir tab bulunmalı. 


Kaynakça:

1- Yazı tipi Times New Roman, 10 punto, iki yana yaslı, girinti yok asılı 1 cm ve mutlaka İSNAD 2 atıf sistemine göre olmalıdır. Özellikle Arapça makalelerde Kaynakça Latin harfleriyle yazılmalıdır.

2- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İsnad 2. Edisyon Atıf Sistemini (The Isnad 2 Citation Style) kullanmaktadır.

The Isnad 2 Citation Style:https://www.isnadsistemi.org/knowledgebase_category/isnad2/ 


Bu kurallara aykırı gönderilen makaleler kesinlikle kabul edilmeyecektir!Ortak bir standardın tutturulması için mutlak koşullarda yukarıdaki Makale Yazım Şartları’na uyulmalıdır. Makale yazımı ile ilgili sorularınız ve karşılaştığınız sorunlar için db@dinbilimleri.com adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. 

YAYIN İLKELERİ

1- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi hakemli bir dergi olup altı ayda (Mart-Eylül) bir yayımlanır.

2- Mart sayısı için 15 Ekim-1 Ocak tarihleri arasında Eylül sayısı için 15 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında makaleler kabul edilecektir. Bu tarihler dışında gönderilen makaleler direkt reddedilecektir.

3- Dergiye gönderilen tüm yazıların yayımlama hakkı Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Yayın Kurulu'na aittir.

4- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi’nde yayımlanan tüm eserlerin yasal sorumluluğu yazarın kendisine ait olup Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Yayın Kurulu’nu ilişkilendirilemez.

5- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, gönderilen eserlerde düzeltme yapmak, yayımlamak ya da yayımlamamak hakkını saklı tutar.

6- Metinlerde bulunabilecek yazım ve imla hataları yazarın kendisine aittir.

11- Makale metninde kesinlikle yazar ad-soyad, künye bilgisi ve şayet makale tez, proje, tebliğ vb. üretilmişse buna dair bir bilgi bulunmamalıdır. Bu gibi bilgilerin tamamı Yazar Bilgi Formu’nda olmalı ve makaleden ayrı gönderilmelidir.

12- Tercüme türünde gelen makalelerin işleme alınabilmesi için makalenin orijinal dilinde belli sayıda (en az 5) atıf alması şartı aranmaktadır.

13- Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile TÜRKÇE-İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir. Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır. Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.

14- Makaleleriniz http://dergipark.gov.tr/daad adresinden istenilen formatta gönderilmelidir. İstenilen formatta tarafımıza ulaşmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergimiz makale gönderimi, editoryal süreçler veya makale yayınlama için herhangi bir ücret talep etmemekte ve ücret ödememektedir.