Hitit University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1308-5107 | e-ISSN 2536-4944 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Hitit University |


"Hitit University Journal of Social Sciences Institute" [e-ISSN 2536 4944) having begun publishing in 2008 is an academic, international and peer-reviewed scientific journal that conducts a double-blind (confidential) arbitration process. This journal is scanned by national/ international area indexes; such as TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, CiteFactor, Sobiad, Index Copernicus, Asos Index, Türk Eğitim İndeksi, İdealonline, İSAM, Araştirmax, Acarindex, ResearchBib, Rootindexing and CEEOL, and it is published at least two times per year. This journal has been published only electronically since 2018.

Hitit University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1308-5107 | e-ISSN 2536-4944 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Hitit University |
Cover Image


"Hitit University Journal of Social Sciences Institute" [e-ISSN 2536 4944) having begun publishing in 2008 is an academic, international and peer-reviewed scientific journal that conducts a double-blind (confidential) arbitration process. This journal is scanned by national/ international area indexes; such as TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, CiteFactor, Sobiad, Index Copernicus, Asos Index, Türk Eğitim İndeksi, İdealonline, İSAM, Araştirmax, Acarindex, ResearchBib, Rootindexing and CEEOL, and it is published at least two times per year. This journal has been published only electronically since 2018.

Volume 12 - Issue 1 - Jun 2019
 1. ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA VE İÇ GİRİŞİMCİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK RAHATLIK ALGISININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Pages 1 - 18
  Serdar Yener
 2. DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY OF RIVER TOURISM IN TURKEY: THE CASE OF ANTALYA
  Pages 19 - 32
  Ömer Faruk TEKİN
 3. KAR PAYI DAĞITIM DUYURULARININ HİSSE SENEDİ PİYASA FİYATINA ETKİSİ: BİST 100’DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Pages 33 - 48
  Şeyma Yılmaz Küçük, İsrafil Zor
 4. V.S. Naipaul’s Guerillas and Conspiracy Theory
  Pages 49 - 59
  Timuçin Buğra Edman, Sara Sedeeq
 5. GENÇLERİN HELAL GIDA HAKKINDAKİ ALGI VE FARKINDALIKLARINI BELİRLEMEYE DÖNÜK KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA
  Pages 60 - 72
  Neslihan Derin, Özgür Demirtaş, Mevlüt Türk
 6. SAMSUN’DA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK SANAYİ KESİMİNİN ALGILARI VE BEKLENTİLERİ
  Pages 73 - 90
  Ahmet MUTLU, Miraç EREN, Cuma YILDIRIM, Sefa MERTEK, Mehmet Talha PAŞAOĞLU
 7. TARİHSEL SÜREÇTEN GÜNÜMÜZE MECLİSİN, DEVLET YÖNETİMİ VE KARAR ALMA ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 91 - 111
  Sinan YAZICI, İsmail Dursunoğlu
 8. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ve YEŞİL EKONOMİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ENDEKS ÖNERİSİ
  Pages 112 - 124
  İbrahim AL
 9. ENTEGRE RAPORLAMADA İÇ DENETİMİN GÜVENCE VE DANIŞMANLIK ROLLERİ
  Pages 125 - 140
  Hakan ÖZÇELİK, Mahmut Sami ÖZTÜRK
 10. İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE TARİH, ZAMAN VE DÖNGÜSELLİK
  Pages 141 - 158
  Nureddin NEBATİ
 11. LİDER İLETİŞİM TARZLARININ ÖRGÜTSEL MUHALEFETE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Pages 159 - 175
  Ali DOĞANAY, Serdar ÇÖP
 12. ÂŞIK VEYSEL’İN “KARA TOPRAK” ŞİİRİNE ONTOLOJİK BİR YAKLAŞIM
  Pages 176 - 187
  İbrahim Gümüş
 13. OTEL İŞLETMELERİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI
  Pages 188 - 204
  ZEYNEP ÜNAL, SABRİYE GÜVEN, EMRE İPEKÇİ ÇETİN
 14. ÇEVRE BİLİNCİ VE ALGILANAN YEŞİL OTEL UYGULAMALARININ YEŞİL OTELLERDE KALMA NİYETİ VE FAZLA ÖDEME NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 205 - 222
  AYŞE NEVİN SERT
 15. Hangisi Lokomotif, Ekonomik Büyüme mi Kentleşme mi? Türkiye Örneği
  Pages 223 - 234
  SİNAN YILDIRIM
 16. VIX KORKU ENDEKSİNİN FİNANSAL GÖSTERGELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 235 - 256
  Saffet Akdağ
Indexes and Platforms