e-ISSN: 2667-8330
Founded: 2018
Publisher: Alpaslan OKUR

2023 - Volume: 6 Issue: 1

Research Article

TÜRKÇE AKADEMİK YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

Review

Ülke Politikaları Bağlamında Akademik Dil Ve Türkçenin Akademik Dil Olarak Öğretimi

Research Article

YABANCI DİLDE AKADEMİK YAZILI ANLATIM ÖĞRETİMİ: YAKLAŞIMLAR, TÜRKÇEDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR VE İŞLEVSEL UYGULAMALAR

International Journal of Turkish Teaching as a Foreign Language | 2018 ISSN: