Volume: 22 Issue: 1, 4/16/18

Year: 2018

Articles

13. Neighbor Rupture Degree of Some Middle Graphs

38. De-novo Parkinson’da Görsel Uyaranlar İçin Yeni Bir Analiz Yaklaşımı: Ön Bulgular

e-ISSN: 1308-6529