Volume: 22 - Issue: 1, 16.04.2018

Year: 2018

Articles

13. Neighbor Rupture Degree of Some Middle Graphs

36. Elektronik Sağlık Kayıtlarının WCF Web Servisleri Kullanılarak Aktarılması ve Depolanması

38. De-novo Parkinson’da Görsel Uyaranlar İçin Yeni Bir Analiz Yaklaşımı: Ön Bulgular

e-ISSN: 1308-6529