Volume: 16 Issue: 2, 12/17/21

Year: 2021

Research

Prof. Dr. Burhan KARA ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-4207-0539
Cereals and Legumes
Asst. Prof. Dr. Sercan ÖNDER Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Plant Biotechnology, Agricultural Biotechnology, Plant Biotechnology in Agriculture
Prof. Dr. Vecdi DEMİRCAN ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 0000-0002-0124-6075
Marketing in Agricultural Management, Agricultural Trade, Agribusiness, Agricultural Land Management
Prof. Dr. Metin MÜJDECİ ısparta uygulamalı bilimler üniversitesi 0000-0002-0579-4538
Soil Sciences and Ecology
Prof. Dr. Hülya GÜL Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 0000-0002-6791-817X
Food Sciences, Grain Technology
Assoc. Prof. Dr. Muhammet TONGUÇ Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 0000-0003-1292-2910
Plant Biotechnology in Agriculture
Assoc. Prof. Dr. Sabri ERBAŞ ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 0000-0003-0691-6127
Field Crops and Pasture Production, Industrial Crops, Medicinal and Aromatic Plants
Assoc. Prof. Dr. Mehmet POLAT ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ 0000-0002-2415-4229
Pomology and Treatment
Assoc. Prof. Dr. Bekir ATAR Isparta uygulamalı bilimler üniversitesi 0000-0002-1446-5699
Agronomy, Fertilisers and Application, Cereals and Legumes
Asst. Prof. Dr. Gökhan TÜZÜN ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 0000-0002-4778-6202
Animal Feeding
Asst. Prof. Dr. Halil İbrahim YILMAZ Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 0000-0002-5427-3608
Biosystem, Agricultural Structures
Assoc. Prof. Dr. Musa YAVUZ Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 0000-0003-4936-1846
Animal Feeding, Animal Nutrition
Res. Assist. Bektaş KADAKOĞLU Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 0000-0002-3810-1718
Engineering, Agricultural, Veterinary and Food Sciences, Agricultural Economics, Agribusiness, Agricultural Land Management
Instructor Murat MUTLUCAN ısparta uygulamalı bilimler üniversitesi
Field Crops and Pasture Production, Agronomy, Medicinal and Aromatic Plants

Ziraat Fakültesi Dergisi (ZFD), yayın hayatına 2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi yayıncı kimliği altında başlamış ve 2019 yılına kadar devam etmiştir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin 2018 yılında kurulması ile dergi 2019 yılından itibaren yeni yayıncı kimliği ile yayın hayatına devam etmektedir.

Ziraat Fakültesi Dergisi, temel ve uygulamalı tarım bilimleri konularında bilim ve teknolojideki gelişmelerin takip edilmesi, katkıda bulunulması ve ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Temel ve uygulamalı tarımın biliminin bütün alanlarında yapılan akademik araştırma makalelerinin sonuçlarını çevrimiçi olarak bilim insanlarına, araştırmacılara, tarımla uğraşan yetiştiricilere ulaşması hedeflenmiştir. Özellikle yürütülen araştırmaların sonuçlarını başta Türk tarımı olmak üzere kalkınma ve gelişmeye katkı yapması amaçlanmıştır.

Ziraat Fakültesi Dergisi (ZFD), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Dergi, temel ve uygulamalı tarımın biliminin bütün konularında başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanması düşünülmeyen, herhangi bir yönü hakkında yeni bilgi, yenilikçi uygulamasıyla ilgili eksiksiz çalışmaları ve bilimsel ilerlemeleri temsil eden yüksek kaliteli özgün (orijinal) araştırma makalelerini kabul etmektedir. Ayrıca, dergi Biyoloji, Orman, Gıda, Genetik ve Çevre Bilim dalları ile ilgili konularında özgün(orijinal) araştırma makalelerini kabul etmektedir. Ön bilgi veren, onaylayıcı veya sonuçsuz araştırmaları, derleme makaleleri, teknik not, editöre mektup, tartışma ve vaka takdimi sunan çalışmalar yayınlanmayacaktır. Araştırma makaleleri isteğe bağlı olarak Türkçe veya İngilizce yazılır. Ancak, çalışmanın özeti her iki dilde yazılmalıdır. Gönderilen makaleler kabul edilmeden önce en az iki kör hakem (double-blind peer review) tarafından değerlendirilir. Çalışmaların bilimsel ve etik açıdan her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makale gönderimi sırasında makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Dergimize gönderilen makaleler yayın kurulunun yapacağı bir ön incelemeden sonra, derginin genel yayın politikasına, kapsamına ve amacına uygun bulunursa, hakem değerlendirmesi için süreç başlatılır. Yayın Kurulu, makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin görüşünü aldıktan sonra eserin dergide yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verir. Hakemler için değerlendirme süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. Bir ay içerisinde cevap alınamadığı takdirde yeni bir hakem belirlenir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yazım Kuralları


Makale metin sayfasının tüm kenarları 2.5 cm boşluklu, çift aralıklı ve ardışık sayfa ve satır numaralandırmalı olarak yazılmalıdır. Paragraftan önce ve sonra “Satır ve Paragraf Aralığı” düzenleyicisi ile “Satır Aralığı Seçenekleri” bölümünden “Aralık” kısmında “Önce” ve “Sonra” değerleri sıfır (0) olmalıdır. Makale metninin yazımı için tercih edilen yazı tipi Calibri (10 pt) olup, ana başlıkların ilk harfleri büyük ve düz bold (koyu siyah), alt başlıkların sadece ilk kelimenin baş harfi büyük ve italik olarak normal yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek tüm makaleler aşağıda verilen dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Özet (Abstract)
Türkçe (200) ve İngilizce (250) kelimeyi geçmeyecek şekilde özet hazırlanmalıdır. Türkçe ve İngilizce yazım kurallarına uygun olarak kısa ve gerçekçi bir özet sunulması gereklidir. Bu başlık altında; kısaca araştırmanın amacını ve önemli sonuçları belirtmelidir. Özet hem "Türkçe" hemde "İngilizce" yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords)
Özet başlığının hemen ardından, Türkçe ve İngilizce yazım kurallarına uygun olarak en az 3 ve en fazla 5 anahtar kelime eklenmelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altına anahtar kelimeler alfabetik sıra ile ilk kelimenin baş harfi büyük ve daha sonraki tüm kelimeler küçük harf ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler hem "Türkçe" hemde "İngilizce" yazılmalıdır

Giriş (Introduction)
Bu başlık altında; çalışmanın hedeflerini belirtin ve ayrıntılı bir literatür taramasından veya sonuçların bir özetinden kaçınarak, yeterli bir düzeyde çalışma konusu hakkında bilgi sağlanmalı ve giriş bölümünün sonunda çalışmanın amacını kısaca belirtilmelidir. Bölüm içerisinde her paragrafın bir önceki paragraftan tek bir satır ile ayrılmalıdır.

Materyal ve Metot (Material and method)
Çalışmanın materyal ve metot kısmında kullanılan yöntemler ayrıntılı olarak gerektiğinde referans verilerek açıklanmalıdır. Materyal ve metot bölümünde alt başlık altında bilgi verilmesi gerektiği durumlarda alt başlık ilk kelimesinin ilk harfi büyük, geri kalan kısmı küçük harflerle yazılmalıdır.

Bulgular ve Tartışma (Results and Discussion)
Yazarların isteğine göre “Bulgular ve Tartışma” aynı başlık altında veya “Bulgular (Results)” ve “Tartışma (Discussion)” olarak ayrı başlıklar altında verilebilir. Sonuçlar açık ve öz olmalıdır. Sonuçlar gerekirse şekil ve tablolarla de desteklenmelidir. Sonuçlar bölümünde alt başlık altında bilgi verilmesi gerektiği durumlarda alt başlık ilk kelimesinin ilk harfi büyük, geri kalan kısmı küçük harflerle yazılmalıdır. Tartışma başlığı altında, çalışmanın sonuçlarını tekrar etmemeli, sonuçlarının önemini literatür ile karşılaştırılarak anlatılmalıdır. Yayınlanmış literatüre ilişkin kapsamlı alıntılardan ve tartışmalardan kaçınılmalıdır.

Sonuç (Conclusion)
Çalışmanın temel bulgularından çıkan ana sonuç bu bölümde kısaca sunulmalı ve öneride bulunulmalıdır. 

Teşekkürler veya Bilgilendirme (Acknowledgements or Informations)
Teşekkür veya bilgilendirme, kaynaklardan önce ayrı bir başlık altında verilmeli, temel başlık sayfasında, dipnot olarak veya başka bir şekilde teşekkür ekleme yapılmamalıdır. Araştırmaya maddi destek veren kurum ve kuruluş yada yazım sırasında destekte bulunan özel ve tüzel kişiler burada belirtilmeli ve teşekkür edilmelidir. Makale, bir projeden veya tezden üretilmişse bu bölümde belirtilmelidir.

Temel Başlık Sayfası Bilgileri (Essential Title Page Information)

Başlık (Title): Kısa ve bilgilendirici olmalıdır. Başlıklar genellikle bilgi erişim sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu yüzden başlıkta kısaltma ve formül kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Yazar isimleri ve bağlantıları (Author names and affiliations): Yazarların Adı ve Soyadı kısaltma yapılmadan yazılmalıdır. Yazarların bağlantı adresleri soy isimlerin sonuna küçük harf ile üst simge kullanılarak verilmeli ve her yazarın ORCID numaraları adresin devamında yazılmalıdır. 

Sorumlu yazar (Corresponding author): Yayının tüm aşamalarında yazışmalar sorumlu yazar ile yapılacaktır. bu nedenle sorumlu yazar üst simge ile belirtilerek E-posta adresi ve iletişim bilgileri güncel olarak belirtilmelidir.


Denklem ve Formüller (Equations and Formulae)

Formüller metin içerinde arka arkaya numaralandırmalıdır. Alt simgeler ve üst simgeler net olmalıdır. Denklemler, parantez içinde sağ tarafta seri olarak numaralandırılmalıdır. Çalışma metni içerisinde denklem yer alacak ise bunlar kenarlıklar gizlenmiş tek satırlık bir tablo içerisinde iki hücre ile verilmelidir. Sol hücreye denklem eklenmeli ve bu hücre ortalı olmalıdır. Sağ hücrede ise denklem numarası yer almalı ve bu hücre sadece denklem numarasının sığacağı büyüklükte, sağa dayalı olmalıdır. Aşağıda denklem örnekleri verilmiştir.

21718

Denklem ifadelerinden önceki ve sonraki paragraflar arasında birer satır boşluk olmalıdır.

Şekil (Figure)
Şekil başlığı, kısa olması ve şekli açıklamalıdır.  Resim kullanılması durumunda, resim dosyalarının kabul edilebilir bir formatta (TIFF (veya JPEG), EPS (veya PDF) veya MS Office dosyaları) ve çözünürlük kalitesinin iyi olmalıdır. Şekiller ve resimler metindeki sıralarına göre numaralandırınız.

21714
Şekil 1. Şekilde sunulan bilginin açıklaması.

Şekil numaralandırılması ve açıklamasında numaradan sonra nokta kullanılmalı ve bu noktaya kadar olan kısım (nokta dâhil) koyu yazılmalıdır. Görsel ile önceki ve sonraki paragraflar aralarında birer satır boşluk olmalıdır. Görsel içerisindeki veriler okunaklı olmalıdır. İngilizce makalelerde “Figüre” olarak verilmelidir.

Tablolar (Tables)
Tablolar MS Office dosyalarında düzenlenebilir metin olarak hazırlanmalıdır. Tablolar makale içerisinde ilgili metnin yanına veya sonunda ya da ayrı sayfa(lar) olarak yerleştirilebilir. Tabloları metindeki görünümlerine göre art arda numaralandırılmalı ve tabloda yer alacak notlarını tablo gövdesinin altına yerleştirilmelidir. Metin içerisinde tablolar aşağıda gösterilen örneklerde sunulduğu şekilde isimleri ve açıklamaları eklenmelidir.

Tablo 1. Açıklama (ilk kelimenin baş harfi büyük, diğer kelimeler küçük harf ile yazılmalıdır).
21715

Tablo 2. Değerler tablosu.
21716

Tablo numaralandırılması ve açıklamasında numaradan sonra nokta kullanılmalı ve bu noktaya kadar olan kısım (nokta dâhil) koyu yazılmalıdır. Tablo numaralandırılması ve açıklaması; tablonun üstünde olmalı, tablodan önce ve sonraki paragraflar arasında birer satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo içindeki metin okunaklı olmalıdır. Gerekli durumlarda; tablo, sayfanın en üstünde veya en altında olacak şekilde tek sütün olarak eklenebilir. Tablo içeriği ve başlıklar 8 puntodan daha küçük olmamalıdır.

Kaynaklar (References)
Metin içerisinde atıfta bulunulan her referansın aynı zamanda kaynaklar listesinde de eklenmelidir (ve tersi durumunda). Yayınlanmamış sonuçlar ve kişisel iletişimler referans listesinde kullanılmamalıdır. Araştırmanın daha fazla keşfedilebilirliğini ve yüksek kaliteli meslektaş incelemesini sağlamak için alıntı yapılan kaynaklara çevrimiçi bağlantılar (Scopus, CrossRef veya PubMed gibi) ile verilebilir. Web referansları için tam URL ve referansa en son erişildiği tarih verilmelidir. Daha fazla bilgi (DOI, yazar isimleri, tarihler, bir kaynak yayına referans, vb.) biliniyorsa onlarda verilebilir. Metin içerisinde tüm atıflar aşağıdaki formatta yapılmalıdır:

Tek yazar (Single author): Yazarın soyadı ve yayın yılı (Somogyi, 2021)
İki yazar (Two authors): Hem yazarların adları hem de yayın yılı (Somogyi ve Zhao, 2021)
Üç veya daha fazla yazar (Three or more authors): İlk yazarın adı ve ardından "ve ark." ve yayın yılı (Zhao ve ark., 2021)

Alıntılar doğrudan (veya parantez içinde) yapılabilir. Atıf grupları kronolojik sıra ile listelenmelidir.
Örneğin: (Somogyi, 2020a, 2020b, 2019; Somogyi ve Zhao 2018; Zhao ve ark., 2017)… Parker ve ark. (2021) yaptıkları çalışmada…
Examples: (Somogyi, 2020a, 2020b, 2019; Somogyi ve Zhao 2018; Zhao et al., 2017)… Parker et al. (2021) have recently shown…

Bir dergi yayın kaynağı (Reference to a journal publication):
Gharibi S, Tabatabaei BES, Saeidi G, Goli SAH (2016). Effect of drought stress on total phenolic, lipid peroxidation, and antioxidant activity of Achillea species. Applied Biochemistry and Biotechnology, 178 (4): 796-809.

Makale numaralı bir dergi yayını kaynağı (Reference to a journal publication with an article number):
Önder S, Tonguç M, Güvercin D, Karakurt Y (2020). Biochemical changes stimulated by accelerated aging in safflower seeds (Carthamus tinctorius L.). Journal of Seed Science, 42, e202042015.

Bir kitap kaynağı (Reference to a book):
Selzer PM, Marhöfer RJ, Koch O (2008). Applied bioinformatics: An introduction, second ed. Springer, Heidelberg, Germany.

Kitaptaki bir bölümün kaynağı (Reference to a chapter in an edited book):
Mettam GR, Adams LB (2009). How to prepare an electronic version of your article, in: Jones BS, Smith RZ (eds.), Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc, New York, pp. 281-304.

Bir web sitesi kaynağı (Reference to a website):
Food and Agriculture Organization (FAO), 2019. Statistical data for safflower agriculture. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (accessed 10 February 2021).


Isparta Uygulamalı Bilimle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Yazar, Editör ve Hakemlerin Etik Sorumlulukları ve Görevleri


Yayın Etiği

Isparta Uygulamalı Bilimle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi' nde aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarların bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Isparta Uygulamalı Bilimle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
 • Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 • Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma tarafımıza gönderilemez.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Genel görev ve sorumluluklar

 • Editörler, dergide yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
 • Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
 • Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
 • Düşünce özgürlüğünü destekleme,
 • Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
 • Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
 • Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alan yazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir: 

 • Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
 • Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
 • Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
 • Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
 • "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
 • Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
 • Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
 • Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
 • Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
 • Kör hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
 • Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
 • Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
 • Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
 • Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
 • Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
 • Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

 • Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
 • Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
 • Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
 • Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
 • Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

 • Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
 • Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
 • Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikâyetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikâyetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm çalışmaların "Kör Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. ERÜSOSBİLDER değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda dergimiz için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

 • Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
 • Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 • Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
 • Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
 • Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

Dergi Yönetim Kurulu, aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

 • Editörler, dergiye gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
 • Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
 • Isparta Uygulamalı Bilimle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi' nde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
 • Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Dergimizde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen iletişim kısmındaki e-posta adresleri yoluyla bildiriniz.

Yayın Ücreti

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makaleler için herhangi bir işlem ve yayın ücreti talep edilmemektedir.

Reklam ve Sponsorluk

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi herhangi bir reklam ve sponsorluk kabul etmemekte ve yayın sayfasında bunlara yer vermemektedir.

İntihal politikası

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makaleler yazarlar tarafından kişisel kullanımına açık olan “Turnitin” yazılımı ile kaynaklar hariç olmak üzere intihale karşı kontrol edilmektedir. Yapılan kontrollerde benzerlik oranının %20 ve altında olması zorunludur.
Isparta Uygulamalı Bİlimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makaleler için herhangi bir işlem ve yayın ücreti alınmaz. Yazarlara telif ücreti ödenmez.