Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-7660 | e-ISSN 2717-7785 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Trakya University |


Trakya University Journal of Faculty of Letters (TUJFL) is an international refereed journal which publishing original, national and international research articles which examine scientific issues and problems and offer solutions from all subfields of social sciences especially culture, art, language, literature, history, art history, folklore, archeology.


The media organ of Trakya University Faculty of Letters, TUJFL is an international refereed journal. The Journal of Faculty of Letters (TUJFL) has been published biannually in January and July since 2011.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 1309-7660 | e-ISSN 2717-7785 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Trakya University |
Cover Image


Trakya University Journal of Faculty of Letters (TUJFL) is an international refereed journal which publishing original, national and international research articles which examine scientific issues and problems and offer solutions from all subfields of social sciences especially culture, art, language, literature, history, art history, folklore, archeology.


The media organ of Trakya University Faculty of Letters, TUJFL is an international refereed journal. The Journal of Faculty of Letters (TUJFL) has been published biannually in January and July since 2011.

Volume 10 - Issue 20 - Jul 14, 2020
 1. Bir Mecmuadan Hareketle Edirneli Şairlerin Şiirleri II
  Pages 1 - 21
  Orhan KILIÇARSLAN
 2. Margaret Atwood’un Penelope Romanında Mit-Yıkımı ve Dişil Dil
  Pages 23 - 43
  Özlem ÖZEN , Sevilay YAVUZ ÇEŞMECİ
 3. Pragmatizm ve Dil-Eylem Teorisi Kapsamında Ahmet Haşim’in “Bize Göre”Si Yahut Nesir Yazarı Ahmet Haşim’in Meslek Sırları
  Pages 45 - 65
  Mehmet Akif DUMAN
 4. Giritli Hasan Bedreddin’in Hayatı ve Eserleri
  Pages 67 - 75
  Ebubekir ERASLAN
 5. XII. ve XVI. Yüzyıllar Arası Eski Türk Edebiyatı Nesrine Bir Bakış
  Pages 77 - 90
  Yusuf ERSİN
 6. Türk Dışişleri Bakanlığının Raporuna Göre, Hatay Meselesi Bağlamında 1938 Türkiye-Fransa Müşterek Beyannamesinin Suriye, Bulgar ve Yunan Basınına Yansıması
  Pages 91 - 115
  İ̇brahim ERDAL
 7. Sürdürülebilir Kalkınmada Kültür Mirasının Yeri ve Önemi
  Pages 117 - 143
  İ̇lknur TÜRKOĞLU
 8. Tefekkürden Tahkiyeye: Necmettin Hacıeminoğlu’nun Hikâyelerinde Aydın Yabancılaşması
  Pages 145 - 172
  Dinçer ATAY
 9. Halûk Perk Müzesi'nden Bir Grup Damga Mührün Değerlendirilmesi
  Pages 173 - 203
  Burcu ÖZDEMİR , Müge SAVRUM KORTANOĞLU
 10. Lydia Keldağ’ı Üzerine Yeni Bir Değerlendirme
  Pages 205 - 216
  Hatice KALKAN
 11. Nedîm’in Şiirlerinde Gece
  Pages 217 - 239
  Mustafa Yunus GÜMÜŞ
 12. İki Dillilik ve Bulgaristan Türklerinin İki Dilliliği Üzerine Bir İnceleme
  Pages 241 - 262
  Mehmet Emre ÇELİK
 13. Nif Dağı Kazısında Bulunan Bir Hydrianın Koruma ve Onarımı
  Pages 263 - 276
  Ceren BAYKAN
 14. Edirne Yeni Saray’daki Dârüssaâde ve Enderun Ağalarının Daireleri
  Pages 277 - 305
  Murat KOCAASLAN
 15. Aydınlanma Felsefesi ve Alman Aydınlanma Edebiyatı
  Pages 307 - 321
  Emre Bekir GÜVEN
Indexes and Platforms