Special Issue

Issue: Salgın Hastalıklar Özel Sayısı

Special Issue Year: 2020

Issue

Research Article

6. Divan Şiirinde Veba

Research Article

8. Kerkük Türkmen Ağzında Hastalık Adları

Research Article

18. Covid-19'un Toplumsal Kurumlara Etkisi

Research Article

20. Covid-19 (Koronavirüs) Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Research Article

22. Salgınlar ve Edebi Yansımaları

18424