International Journal of Social Science Research
Cover Image
e-ISSN 2146-8257 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Şahin ORUÇ | http://ijssr.net/index.php/site/index

The contemporary age is best characterized by rapid changes and the interaction of a plethora of different factors, and it is thus crucial to develop and adopt a comprehensive and holistic perspective to make sense of the complex social phenomena. Given the multi-faceted nature of the social events, it becomes twice as important to be inclusive in terms of various disciplines within the broader framework of social sciences.

This journal has been created to address the need for an inclusive and research-based academic outlet for social studies. Contributions with methodological rigor and solid conceptual foundations from various disciplines (educational science, theology,linguistics, political science, law, history, geography, sociology, anthropology, psychology, archeology, art history, and so on) are highly welcome and researchers are encouraged to submit papers co-authored by a team of multidisciplinary members. 

IJSSR is an international, peer-reviewed and non-profit scientific journal, the first volume of which was published in 2012. Dedicated to providing free-access to scientific knowledge, IJSSR is published biannually with an open access principle.

Best Regards

International Journal of Social Science Research

e-ISSN 2146-8257 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Şahin ORUÇ | http://ijssr.net/index.php/site/index
Cover Image

8.983

37.839

The contemporary age is best characterized by rapid changes and the interaction of a plethora of different factors, and it is thus crucial to develop and adopt a comprehensive and holistic perspective to make sense of the complex social phenomena. Given the multi-faceted nature of the social events, it becomes twice as important to be inclusive in terms of various disciplines within the broader framework of social sciences.

This journal has been created to address the need for an inclusive and research-based academic outlet for social studies. Contributions with methodological rigor and solid conceptual foundations from various disciplines (educational science, theology,linguistics, political science, law, history, geography, sociology, anthropology, psychology, archeology, art history, and so on) are highly welcome and researchers are encouraged to submit papers co-authored by a team of multidisciplinary members. 

IJSSR is an international, peer-reviewed and non-profit scientific journal, the first volume of which was published in 2012. Dedicated to providing free-access to scientific knowledge, IJSSR is published biannually with an open access principle.

Best Regards

DECEMBER 2018 Last Issue
Volume 7 - Issue 2 - Dec 2019
 1. Rekreatif Yönlü Spor Yapan Bireylerle Yarışma Sporcularının Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi
  Pages 175 - 187
  Ercan Polat, Burak Doğan, Fatih Mutlu
 2. Kişiler Arası Çatışma Yönetimi Yaklaşımlarının Demografik ve Kontrol Değişkenleri Açısından İncelenmesi
  Pages 188 - 210
  Abdurrahman AKMAN, Emre Yakut
 3. Entelektüel Sermayenin Hava Yolu İşletmelerinde Finansal Performansa Etkisi
  Pages 211 - 237
  Şener Odabaşoğlu
 4. Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği
  Pages 238 - 253
  İlker Kömürcü
 5. Levinson’un Kuramı Bağlamında Kemal Sunal’ın Psikobiyografisi
  Pages 254 - 274
  Yahya AKTU
 6. TCMB’nin Fiyat İstikrarına Yönelik Uyguladığı Para Politikası Araçlarının ve Aktarım Kanallarının Etkinliği
  Pages 275 - 290
  MEHMET KARA, Mahmut Şaban Afsal
 7. The Use of Nationalism Discourses in the Soviet Propaganda in the Second World War
  Pages 291 - 306
  Caner Çakı, Mehmet Ali Gazi
 8. Üniversitelerdeki İçten Beslenmenin Akademik Özgürlük Bağlamında Çözümlenmesi
  Pages 307 - 325
  Aydın Balyer, Yunus Emre Ömür
 9. 2017 Programına Göre Hazırlanan Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Ders Kitabının Öğrenme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 326 - 350
  Sinem Fidan, Sevdanur Çelen, Meryem HAYIR KANAT
 10. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi’nin Kuruluşu
  Pages 351 - 384
  Deniz Akpınar
 11. Kitap Değerlendirme: İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
  Pages 385 - 389
  Mustafa Dolmaz